• Projekty

     • Digitální věk ve školách


     • Název projektu:Digitální věk ve školách

      Reg. č.: CZ.1.07/1.3.00/51.0043

      Název příjemce podpory: Q PRO 7 a.s. 

       

      Realizační tým projektu: 

      Hlavní manažerka projektu: Ing. Věra Řehulková – rehulkova@qpro7.com

      Finanční manažer projektu:   Ing. Jan Procházka – prochazka@qpro7.com

      Věcná manažerka projektu:   Mgr. Eva Klímová – klimova@qpro7.com

       

      Název školy: Základní škola a mateřská škola Zlatníky-Hodkovice

      Koordinátor: Mgr. Ivana Jelínková

      Tento projekt byl podpořen v rámci výzvy IPo - Oblast 1.3 (výzva 51)  –  1.3 Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení a jeho výstupy pomohou rozvoji nabídky dalšího vzdělávání směřujícího ke zvýšení konkurenceschopnosti na trhu práce Středočeského kraje a Ústeckého kraje. 

      Hlavním cílem projektu je zvýšení kvalifikace a odbornosti pedagogů z regionů Středních Čech a Ústecka, v oblasti využívání ICT ve výuce. Vyšší vzdělaností pedagogických pracovníků se zvýší zájem o další vzdělávání všech pracovníků škol, dojde ke zvýšení odborných kompetencí a dovedností pedagogických i nepedagogických pracovníků škol, k modernizaci výuky a snížení odchodu pedagogických pracovníků mimo pedagogickou oblast právě prostřednictvím nového, nastaveného a efektivního způsobu systému rozvoje lidských zdrojů pedagogických pracovníků. Pedagogové budou moci nahlédnout hlouběji do vybraných témat ICT vzdělávání a seznámit se s vytvořenými semináři.  

      Dílčí cíle projektu:

      •  zavést efektivní způsob vzdělávání formou best practice
      • zavést ve školách roli "metodika ICT"
      • na základě evaluací určit další rozvojové potřeby ve vzdělávání ve využívání ICT ve výuce
      • podpořit vzdělávání pedagogů zvoleným ICT zařízením.

       Klíčové aktivity projektu:      

      1. Vzdělávání ředitelů
      2. Mentoring a podpora pedagogických pracovníků škol
      3. Metodik ICT ve škole
      4. ICT - "co už máme"
      5. ICT - "co chceme"
      6. ICT - "oborové didaktiky"
      7. Evaluace

       Monitorovací indikátory:

      •  - 1314 podpořených pedagogických pracovníků regionů Ústecka a Středních Čech
      • - 1183 úspěšně podpořených PP
      • - 11 akreditovaných seminářů ve vzdělávání ICT. 

      Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

  • Kontakty

   • Základní škola a mateřská škola Zlatníky - Hodkovice
   • info@zlataskola.cz
   • 734 441 022
   • Náves sv. Petra a Pavla 41 Zlatníky - Hodkovice, 252 41
   • * Školní družina Tel. : 734 440 664 * Mateřská škola Tel. : 734 319 101 Email : ms@zlataskola.cz *Školní jídelna Tel. : 734 440 666 Email : sj@zlataskola.cz
  • Přihlášení