• Připustnost

    • Prohlášení o přístupnosti

    • Na webové prezentaci  jsou informace související s výkonem činnosti obcí zřízené příspěvkové organizace tak, aby se s nimi v nezbytném rozsahu mohly seznámit i osoby se zdravotním postižením v souladu s parametry zákona č. 99/2019 Sb. o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona 365/2000 Sb. o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů , kterým transponuje směrnice Evropského parlamentu a Rady EU 2016/2102 ze dne 26.října 2016 o přípustnosti internetových stránek a mobilních aplikací subjektů veřejného sektoru.. Webová prezentace vyhovuje ve vysoké míře požadavkům kladeným Vyhláškou č. 64/2008 Sb., o formě zveřejňování informací souvisejících s výkonem činnosti příspěvkové organizace prostřednictvím webových stránek pro osoby se zdravotním postižením (vyhláška o přístupnosti).Informace o podmíněně povinných pravidlech vyhlášky o přístupnosti.

     • Pravidlo č. 3

      Stránky využívají doplňků Java Script a CSS. I bez těchto doplňků jsou stránky standardně ovladatelné a plně použitelné.
      V případě reklamy nebo upoutávky může být použita technologie Adobe Flash.
      V případě diskuzního fóra jsou pro správnou funkci z důvodu charakteru stránky použité cookies.
      V případě ankety jsou pro správnou funkci nutné zapnuté cookies.


     • Pravidlo č. 9

      Na webových stránkách mohou být zveřejněny informace i v jiných, než webových formátech. Důvodem je skutečnost, že tyto dokumenty buď obsahují typografické prvky a formátování, které webový formát HTML 4.01 Transitional nepodporuje nebo jsou příliš velké a je vhodné jejich stažení. 
      Pro zobrazení těchto dokumentů lze použít např. bezplatné prohlížeče, které lze stáhnout z internetu:


     • Pravidlo č. 17

      Všechny stránky webové prezentace jsou vybavené orientační nabídkou, která mimo jiné obsahuje odkazy umožňující přeskočení jednotlivých hlavních bloků. Tyto odkazy jsou doplňkem CSS skryté, avšak zobrazí se při procházení orientační nabídky prostřednictvím klávesnice.


     • Pravidlo č. 20

      Součástí orientační nabídky je také odkaz na mapu webu. Většina stránek je vybavena navíc vyhledávacím formulářem. 


     Podporované prohlížeče

     Podporovány jsou následující prohlížeče vždy nejméně v aktuální a předcházející verzi:

     • IE od verze 9
     • MS Edge
     • Firefox
     • Google Chrome
     • Safari

     Usnadnění

     • V Orientační nabídce je kromě jiného umístěn odkaz "Bezbariérová verze". Odkaz se může hodit při pomalém připojení nebo u některého méně běžného zařízení s nedostatečnou podporou CSS. V případě podpory cookies se zachová informace o naposledy zvoleném stavu.

     • Při tisku stránek se na výstupní zařízení posílá verze bez zbytečných barev a zdobné grafiky z velké části využívající základního formátování vestavěného v prohlížečích, mírně upraveného do konečné podoby doplňkem CSS. Pomocí CSS jsou také po volbě odkazu "Vytisknout" v orientační nabídce volitelně z tisku vyloučeny ty části stránek, které nemají v tiskové verzi smysl (menu, formuláře, atd.). Volitelnost vyžaduje podporu Java Skriptu, v opačném případě se nevolitelně tiskne pouze smysluplný obsah. 

  • Kontakty

   • Základní škola a mateřská škola Zlatníky - Hodkovice
   • info@zlataskola.cz
   • 734 441 022
   • Náves sv. Petra a Pavla 41 Zlatníky - Hodkovice, 252 41
   • * Školní družina Tel. : 734 440 664 * Mateřská škola Tel. : 734 319 101 Email : ms@zlataskola.cz *Školní jídelna Tel. : 734 440 666 Email : sj@zlataskola.cz
  • Přihlášení