• Projekty

     • 2019 Implementace a rozvoj projektové výuky

     • Název projektu CZ:      Implementace a rozvoj projektové výuky
      Název projektu EN:     Implementation and development of project teaching

       

      Číslo programu:                                                            02

      Název programu:                                                        Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

      Číslo výzvy:                                                                     02_18_063

      Název výzvy:  Výzva č. 02_18_063 pro Šablony II - MRR v prioritní ose 3 OP

      Registrační číslo projektu:                                        CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_063/0012166

      Termín realizace : 17.9.2019 - xxx2021

       

      Anotace projektu:

      Projekt je zaměřen na jedno z/kombinaci následujících témat: personální podpora, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí/žáků/účastníků, podpora extrakurikulárních/rozvojových aktivit, aktivity rozvíjející ICT, spolupráce s rodiči dětí/žáků/účastníků, spolupráce s veřejností.

       

       

      Popis projektu

      Anotace projektu

      Projekt je zaměřen na jedno z/kombinaci následujících témat: personální podpora, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí/žáků/účastníků, podpora extrakurikulárních/rozvojových aktivit, aktivity rozvíjející ICT, spolupráce s rodiči dětí/žáků/účastníků, spolupráce s veřejností.

      Jaký problém projekt řeší?

      Pokud není stanoveno výzvou Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - Šablony II a související dokumentací jinak, nerelevantní.

      Jaké jsou příčiny problému?

      Pokud není stanoveno výzvou Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - Šablony II a související dokumentací jinak, nerelevantní.

      Co je cílem projektu?

      Cílem projektu je rozvoj v oblastech, které škola/školské zařízení určí jako prioritní pro svůj rozvoj a budoucí směřování.

      Jaká změna/y je/jsou v důsledku projektu očekávána/y?

      Pokud není stanoveno výzvou Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - Šablony II a související dokumentací jinak, nerelevantní.

      Jaké aktivity v projektu budou realizovány?

      Pokud není stanoveno výzvou Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - Šablony II a související dokumentací jinak, nerelevantní.

      Popis realizačního týmu projektu :

      Pokud není stanoveno výzvou Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - Šablony II a související dokumentací jinak, nerelevantní.

       

       

      Cílové skupiny

      • Děti v předškolním vzdělávání
      • Pedagogičtí pracovníci mateřských, základních, základních uměleckých a středních škol, školních družin, školních klubů a středisek volného času včetně vedoucích pedagogických pracovníků.
      • Pedagogičtí pracovníci škol a školských zařízení 
      • Rodiče dětí a žáků 
      • Vedoucí pracovníci škol a školských zařízení
      • Veřejnost
      • Žáci
      • Účastnící zájmového vzdělávání - děti, žáci a studenti
       

      plná verze žádosti: Implementace_a_rozvoj_projektove_vyuky_zadost.pdf

      Letak_k_vyzvam_c._02_18_063_a_c._02_18_064_-_Sablony_II.pdf

      Leaflet_Call_No_02_18_063_and_Call_No_02_18_064_Templates_II.pdf

       

  • Kontakty

   • Základní škola a mateřská škola Zlatníky - Hodkovice
   • info@zlataskola.cz
   • 734 441 022
   • Náves sv. Petra a Pavla 41 Zlatníky - Hodkovice, 252 41
   • * Školní družina Tel. : 734 440 664 * Mateřská škola Tel. : 734 319 101 Email : ms@zlataskola.cz *Školní jídelna Tel. : 734 440 666 Email : sj@zlataskola.cz
  • Přihlášení