• Projekty

     • Aplikace blended learningu na ZŠ Zlatníky


     • Název projektu: Aplikace blended learningu na ZŠ Zlatníky  

      Název školy: Základní škola a mateřská škola Zlatníky-Hodkovice

      Koordinátor: Mgr. Ivana Jelínková

      Registrační číslo : CZ.1.07/1.1.00/57.1130

       

       Předpokládané datum                                 Předpokládané datum 

      zahájení projektu:                                        ukončení projektu : 

      01.09.2015                                                     31.12.2015

       

      Stručný obsah projektu : 

      Popis projektu Základní školy:

      Projekt je zaměřen na podporu kurikulární reformy a výuku cizích jazyků ve školách a

      školských zařízeních.

      Projekt je zaměřen na výuku cizích jazyků ve školách a školských zařízeních.

      Cíle realizace klíčové aktivity: 

      Cílem klíčové aktivity je podpora rozvoje individuálních ústních komunikačních dovedností žáků v oblasti

      anglického/německého/francouzského jazyka na základních a středních školách, formou řízené, kombinované a

      individualizované výuky (blended learning) na základě přirozené posloupnosti jednotlivých fází osvojování cizího

      jazyka, tj. poslech - mluvení - čtení - psaní.

      K tomu přispívá využití kombinovaného výukového systému (blended learningu), který umožňuje individualizované

      vzdělávání žáků zohledňující jejich aktuální úroveň jazykových znalostí a dovedností, individuální potřeby a

      možnosti rozvoje. Výukový systém musí obsahovat možnost studia anglického/německého/francouzského jazyka

      v různých úrovních SERRJ.

       

      V rámci projektu se 3 učitelé a vybraní žáci zúčastnili výuky anglického jazyka formou blended learningu a to prostřednictvím světově rozšířeného vzdělávacího systému LMS MOODLE, který budeme na naší škole i nadále podporovat a rozšiřovat jeho obsahovou náplň tak, aby vhodně doplňoval klasické výukové aktivity a umožnil tak žáků lépe vstřebat látku a procvičit si ji kdykoliv a odkudkoliv. 

      Plakát OP VK Výzva 56.pdf

  • Kontakty

   • Základní škola a mateřská škola Zlatníky - Hodkovice
   • info@zlataskola.cz
   • 734 441 022
   • Náves sv. Petra a Pavla 41 Zlatníky - Hodkovice, 252 41
   • * Školní družina Tel. : 734 440 664 * Mateřská škola Tel. : 734 319 101 Email : ms@zlataskola.cz *Školní jídelna Tel. : 734 440 666 Email : sj@zlataskola.cz
  • Přihlášení