• Novinky

     • Upozornění

      Vážení rodiče,

      Přeposíláme informace z obecního úřadu:

      Vzhledem k vývoji počasí a stavu dokončovacích prací na rekonstrukci vozovky Zlatníky směr Libeňský křížek, bude úsek s největší pravděpodobností otevřen v sobotu dne 2. 12. 2023.

      Jízdní řády viz. ropid.cz

      Vzhledem k ukončení uzavírky se  v pondělí 4.12. 2023 vracíme původnímu provozu školy. Škola bude otevírána v 7:40 hodin.

    • Projektový den - Záchranáři
     • Projektový den - Záchranáři

      V letošním školním roce jsme opět u nás ve škole přivítali záchranáře Pepu s kolegou, kteří za žáky přijeli s dalším naučným programem.

      Program byl opět rozdělen na dvě části:

      • opakovací a naučnou
      • praktickou

      Žáci si v první části zopakovali důležitá telefonní čísla, pod vedením záchranáře si zkusili nahlásit na IZS situaci, kdy je nutno zásahu záchranářů. Opět si mohli na figurínách zopakovat a vyzkoušet masáž srdce a připomněli si jednoduchou pomůcku na udržení správného tempa při masírování. Tématem dnešního dne bylo ošetření zlomenin a tepenného a žilního krvácení.

      Opět si mohli pomoci a vyzkoušet naložit zraněného spolužáka do sanitky .

     • Nové hudební nástroje

      V hodině hudební výchovy se neučíme jen zpívat. Děti měly také možnost sestavit si novou bicí soustavu, kterou si samozřejmě hned také vyzkoušely :-). Kromě bicích jsme rozšířili základnu školních nástrojů také o Orffovu hudební sestavu.

     • Stanovisko ke stávce

      STANOVISKO VEDENÍ ŠKOLY KE STÁVCE:

       

      Vážení rodiče,

       

      Vedení školy sděluje rodičům žáků, že provoz školy dne 27.11.2023 nebude žádným způsobem omezen a práce všech součástí školy bude zachována v běžném rozsahu.

      Zastáváme názor, že nelze přenášet negativní důsledky vyhrocené politické situace na rodiče, kteří na ní nenesou žádnou vinu.

       

      Ráda bych s Vámi sdílela svůj pohled na současnou situaci týkající se školství.

       

      • „Vylepšením“, které nás čeká a je z mého pohledu velkým hřebíčkem do rakve našeho školství, je snížení rozpočtu na počet odučených hodin. Budeme tedy moci učit méně hodin a téměř vůbec se nebudeme moci věnovat dětem, které potřebují individuální péči a to je podle nás pedagogů cesta do pekla.
      • Zásadní výhrady mám k záměrům snižovat počty asistentů pedagoga ve školách. V případě jejich prosazení nebudeme schopni zajistit péči o děti, jejichž zařazení do běžné základní, potažmo mateřské, školy vyžaduje podporu asistenta. Naše asistentky pomáhají nejen dětem s poruchami učení, ale i dětem s vývojovými poruchami.  Popravdě řečeno, neumím si představit, jak bychom tuto péči řešili a zdali bychom vůbec mohli tyto děti bez asistence vzdělávat.
      • Nesouhlasíme s plány vlády omezit počty nepedagogických pracovníků a převádět školní jídelny pod zřizovatele škol. Platové ohodnocení nepedagogických pracovníků škol je hluboce pod průměrnou mzdou a je téměř nemožné najít zaměstnance ochotné za takový plat vůbec pracovat. V případě fungujícího školního stravování by jakékoli změny znamenaly jeho likvidaci nebo v „lepším“ případě propad o několik desetiletí zpět.
      • Rozpočet se ve školství snižuje již několikátým rokem, například na pomůcky a školení máme v současnosti asi polovinu toho, co jsme dostávali před dvěma lety.  Místo toho, abychom hledali mladé kvalifikované a motivované lidi do našeho týmu a budovali něco, co dává smysl, tentokrát to nahoře dělá asi někdo „šikovný“, protože dopady mohou být katastrofální a povedou s velkou pravděpodobností k propouštění napříč školou, omezení služeb a v konečném důsledku k výraznému snížení kvality vzdělání pro naše žáky.  Je obrovské štěstí, že máme v panu starostovi, místostarostovi a v obci partnera, na kterého se můžeme v těžkých časech spolehnout a který ví, jak důležité je vzdělání pro budoucnost našich dětí, a za to jsem neskonale vděčná. I tak bude příští rok výzva. Snad ji společně zvládneme. Zvedám však varovný prst. Balancujeme nad propastí, ze které není dost možná cesty zpět.

       

      Ivana Jelínková, ředitelka školy

       

     • DEN VETERÁNŮ

      Ve dnech 9.-10. listopadu probíhal ve škole prodej VLČÍCH MÁKŮ k příležitosti Dne veteránů. Vybralo se krásných 3210,- Kč.

      Výtěžek bude zaslán na transparentní účet nadace POST BELLUM.  Všem moc děkujeme za finanční podporu. :)

    • Den veteránů
     • Den veteránů

      Ve dnech 9. - 10. 11. 2023 proběhne ve škole tradiční prodej VLČÍCH MÁKŮ,  (vyrobené dětmi) k příležitosti Dne veteránů.

      Výtěžek poputuje na jejich transparentní účet nadace POST  BELLUM.

      Min. cena ozdoby (vlčí mák) 30,- Kč

       

  • Kontakty

   • Základní škola a mateřská škola Zlatníky - Hodkovice
   • 734 441 022
   • Náves sv. Petra a Pavla 41 Zlatníky - Hodkovice, 252 41 Czech Republic
   • * Školní družina Tel. : 734 440 664 * Mateřská škola Tel. : 734 319 101 Email : ms@zlataskola.cz *Školní jídelna Tel. : 734 440 666 Email : sj@zlataskola.cz
  • Přihlášení