• Školka

     • O školce

     • Statutární zástupce školy : ředitelka Mgr. Ivana Jelínková 

      Vedoucí učitelka : Vilma Dražanová, DiS.

      Učitelka : Ing. Jana Svobodová, Jaroslava Boudová, Lenka Lintnerová

      Školnice : Marcela Strnadová

      E-mail :  ms@zlataskola.cz

      Telefon :  734 319 101

      Kapacita školky : 44 dětí

      Provoz MŠ je od 6:30 do 16:30 hodin.

      Naše mateřská škola je odloučeným pracovištěm základní školy.

      Pracujeme podle RVP pro předškolní vzdělávání. Vzdělávání se uskutečňuje formou hry a činností na základě prožitkového učení, formou spontánních i řízených aktivit. Využíváme volnou hru, psychosomatická cvičení, hudebně – pohybové chvilky, smyslové hry, námětové hry, pracujeme s různým výtvarným materiálem a často ve své práci využíváme přírodniny.

      Ve své práci se zaměřujeme na rozvíjení přátelských vztahů mezi dětmi, rodiči i zaměstnanci a na seznamování s přírodou. Zájemci mají možnost navštěvovat kroužek angličtiny. Logopedická péče je zajištěna přímo v MŠ odborně vyškolenou pí učitelkou ze školy. Dále děti mohou navštěvovat kroužek keramiky, sportovní přípravka a přípravka sboru Zlatníček.

  • Kontakty

   • Základní škola a mateřská škola Zlatníky - Hodkovice
   • info@zlataskola.cz
   • 734 441 022
   • Náves sv. Petra a Pavla 41 Zlatníky - Hodkovice, 252 41
   • * Školní družina Tel. : 734 440 664 * Mateřská škola Tel. : 734 319 101 Email : ms@zlataskola.cz *Školní jídelna Tel. : 734 440 666 Email : sj@zlataskola.cz
  • Přihlášení