• Škola

     • O základní škole

     • Zřizovatel školy : Obecní úřad Zlatníky – Hodkovice

      Statutární zástupce školy : ředitelka Mgr. Ivana Jelínková

      Učitelé ZŠ :  Ing. Monika Fárková, Mgr. Barbora Honzáková, Josef Brož, Mgr. Michaela Janečková, 

      Mgr. Lucie Blažková, Mgr. Eva Šafaříková

      Asistent pedagoga : Ludmila Otoupalová , Alena Svrčková

      Vychovatelka ŠD : Dana Hřídelová, Mgr. Jitka Boučková

      Sekretariát školy : Veronika Cabicarová

      Uklízečka : Eliška Blahová

      Kapacita školy : 98 žáků

      E-mail : info@zlataskola.cz

      Telefon : 734 441 022

      Jsme škola s 1. stupněm základního vzdělávání od 1. – 5. ročníku a s předškolním vzděláváním, škola rodinného typu. Budova základní školy se nachází na návsi obce Zlatníky, mateřská škola je umístěna na okraji obce Zlatníky. Školu navštěvují i děti z okolních vesnic. Škola je dostupná veřejnou hromadnou dopravou. V současnosti máme ve škole 89 žáků.

      V obci využíváme pro školní akce hřiště. Blízký vrch Kamínek umožňuje vycházky do přírody, v zimě sportovní aktivity.

      Naše škola je místem aktivního a radostného poznávání, v němž jsou děti vychovávány k samostatnosti, zodpovědnosti, spolupráci a zdravému sebevědomí. Výuka ve všech ročnících probíhá podle Školního vzdělávacího programu Klíč k poznání. Ve škole se všichni známe, pomáháme se, společně se dohodneme, jsme kamarádi. Vytváříme bezpečné a příjemné prostředí školy pro žáky, učitele i rodiče, respektujeme individuální možnosti a potřeby každého dítěte. Jsme školou otevřenou pro komunikaci a spolupráci. Organizujeme řadu celoškolních akcí, výlety, soutěže, dny otevřených dveří, vyjíždíme na školu v přírodě, nabízíme žákům řadu kroužků v odpoledních hodinách.

       

       

  • Kontakty

   • Základní škola a mateřská škola Zlatníky - Hodkovice
   • info@zlataskola.cz
   • 734 441 022
   • Náves sv. Petra a Pavla 41 Zlatníky - Hodkovice, 252 41
   • * Školní družina Tel. : 734 440 664 * Mateřská škola Tel. : 734 319 101 Email : ms@zlataskola.cz *Školní jídelna Tel. : 734 440 666 Email : sj@zlataskola.cz
  • Přihlášení