• Novinky

     • Ředitelské volno

      Vyhlášení ředitelského volna

      Podle §24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) vyhlašuji z organizačních důvodů ve dnech 27.9.ředitelské volno.

      Tímto bude přerušena i činnost školní družiny.

     • Organizace školního roku

                                                                                     ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2021/2022

       

       

      Zahájení školního roku

      STŘEDA 1. ZÁŘÍ 2021

       

      Podzimní prázdniny

      středa 27. října 2021 a pátek 29. října 2021

       

      Vánoční prázdniny

      čtvrtek 23. prosince 2021 – neděle 2. ledna 2022

       

      Konec 1. pololetí

      Pondělí 31. ledna 2022

       

      Pololetní prázdniny

      pátek 4. února 2022

       

      Jarní prázdniny

      pondělí 7. února  – neděle 13. února 2022

       

      Velikonoční prázdniny

      čtvrtek 14. dubna 2022

       

      Závěr školního roku

      ČTVRTEK 30. ČERVNA 2022

       

      Hlavní prázdniny

      Od pátku 1. července do středy 31. srpna 2022

       

       

     • Vyhlášení ředitelského volna

      V souladu s § 24, odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání  (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuji z provozních důvodů (zahájení nutných revizí a oprav) na 28. - 30. 6. 2021 pro žáky volné dny - ředitelské volno.

      V pondělí a úterý bude pro děti zajištěn dohled. V případě zájmu nahlaste tuto skutečnost na sekretariát: info@zlataskola.cz

      Nahlaste i případný zájem o obědy. Obědy by byly možny v době od 11.30 - 12.30 hodin.

      Zájem o pobyt ve škole a obědy nahlaste do pátku 18. 6. 2021. 

     • Konec rotační výuky

      V pondělí 17. května skončí rotační výuka pro všechny třídy, tzn. všechny třídy se v pondělí vrací do školy. Povinné zůstávají roušky při vyučování a pravidelné testování jednou týdně.

      Doufáme, že v prezenční výuce již zůstaneme do konce školního roku. :)

     • Výpadek elektřiny!!!

      Vážení rodiče,

      upozorňujeme, že v úterý 11. 5. 2021 bude výpadek elektřiny ve Zlatníkách v odběrových místech školky i školy. Z toho důvodu bude provoz přerušen. Školní děti budou mít na tento den připravenou domácí práci Děkujeme za pochopení.

     • Zápis k předškolnímu vzdělávání

      Vážení rodiče,

      zápis do mateřské školy proběhne v termínu od 6. 5. do 16. 5. 2021, a to výhradně distanční formou, tj. bez přítomnosti rodičů a dětí.

      Přihlášky je možno podávat prostřednictvím stránek školy, v souladu se školským zákonem. Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání bude zpřístupněna na stráchkách školy pod odkazem "elektronická příhláška" od 6.5. 2021 od 8:00 hodin do 16. 5. 2021 do 14.00. Poté bude systém pro příjem přihlášek uzavřen.

      Na základě vyhlášky MŠMT je nutné podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů kromě vyplnění elektronické přihlášky potřeba dodat podepsanou přihlášku do 28. 5. 2021 následujícím způsobem:

      • do datové schránky školy
      • e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!)
      • do schránky školy
      • poštou

      K žádosti je nutné doložit: 

      • kopii rodného listu dítěte
      • potvrzení praktického dětského lékaře o řádném očkování (netýká se předškolních dětí)

      Předpokládaný termín zveřejnění výsledků bude 3. 6. 2021.

      V případě jakýkoliv dotazů pište na info@zlataskola.cz

       

     • Základní škola - návrat žáků

      Od pondělí 12. dubna se začnou učit prezenčně třídy 2., 4. a polovina 1. třídy (seznam žáků Vám zašle paní učitelka).

      Následující týden, tj. od 19. dubna se tedy budou učit 3., 5. a druhá polovina 1. třídy.

      Pro všechny žáky platí, že škola se otvírá v 7:40 hodin. Testování žáků bude probíhat vždy v pondělí a ve čtvrtek. U dětí z 1. - 3. třídy mohou být při testování (v nezbytných případech) přítomni rodiče, kteří pomohou dětem s vlastním testováním. Poté rodiče opouštějí školu. Toto testování bude probíhat v jídelně. Ostatní se testují pod dohledem vyučujících ve svých třídách. Škola se uzavře v 7:50 hodin! Po tomto čase nebude umožněn vstup do budovy.

      Pro online výuku mohou být upraveny rozvrhy - jejich podobu Vám zašlou třídní učitelé.

      Školní družina bude fungovat v normálním provozu, tzn. pro žáky 1. - 3. třídy v době prezenční výuky.

      OBĚDY: V pondělí 12. 4. a v úterý 13. 4. není v provozu školní jídelna, takže děti, které půjdou do ŠD si musí přinést velkou svačinu - studený oběd.

      I nadále bude platit, že je možnost si v době distanční výuky odebírat obědy - poprosím o jejich nahlášení na info@zlataskola.cz

     • NÁVRAT ŽÁKŮ A NĚKTERÝCH DĚTÍ OD 12. 4.

      Vážení rodiče,

       

      od pondělí 12. 4. se vrací některé děti - pouze předškoláci a všichni žáci (rotačně) do škol.

      Pro děti i žáky bude platit, že se budou 2x týdně testovat neinvazijními LePu testy (návod bude zveřejněn ve chvíli, kdy budeme vědět, jaký druh do školy dostaneme).

      Testování nebudou muset absolvovat ti žáci a děti, kteří 

      • prodělali onemocnění COVID-19 a od prvního pozitivního testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní (nutno doložit)
      • mají negativní výsledek POC antigenního testu nebo RT-PCR testu, který nesmí být starší 48 hodin a byl proveden poskytovatelem zdravotních služeb (nutno doložit)

      Školáci nadále budou muset mít po celou dobu docházky ochranu nosu a dýchacích cest.

      Další pokyny budou rozepsány zvlášť pro předškoláky a zvlášť pro školáky během zítřka.

     • Provoz školy a školky od 1. března

      Na základě přijatého krizového opatření vlády ČR č. 200 ze dne 26. února 2021 se s účinností od pondělí 1. března 2021 zakazuje osobní přítomost 

      • dětí v mateřské škole
      • žáků v 1. a 2. ročníku základní školy

      Zároveň nebude v provozu školní jídelna, tzn. nelze si vyzvedávat obědy.

       

      Přikládám odkaz pro informace o ošetřovném:

      https://www.cssz.cz/web/cz/aktualni-informace-k-osetrovnemu.

       

     • Nové opatření platné od 25. 2.       Na základě mimořádného opatření čj. MZDR 15757/2020-44/MIN/KAN, které Ministerstvo zdravotnictví vydalo dne 22. 2., s účinností od 25. února 2021 od 00:00 do odvolání platí:

       Všem osobám se zakazuje pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa), kterým je

       • respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 95 % dle příslušných norem (např. FFP2/KN 95),
       • ▪ zdravotnická obličejová maska nebo obdobný prostředek naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek) normy ČSN EN 14683+AC,                                                                              které brání šíření kapének ve všech vnitřních prostorech školy.
       • Výše uvedený zákaz se nevztahuje na děti v mateřské škole (na zaměstnance a rodiče se tato výjimka nevztahuje).
     • Zápis do 1. třídy 2021/2022
      • Zápis do 1. třídy 2021/2022

       Zápis do 1. třídy proběhne v úterý 13.4. 2021 a to výhradně distanční formou. Tj. bez přítomnosti rodičů a dětí. Přihlášky je možno podávat prostřednictvím stránek školy, v souladu se školským zákonem. Žádost o přijetí k základnímu vzdělání bude zpřístupněna na stráchkách školy pod odkazem "elektronická příhláška" od 6.4. 2021 od 8:00 hodin  do 13.4.2021 do 14.00. Poté bude systém pro příjem přihlášek uzavřen. 

       Na základě vyhlášky MŠMT je nutné podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů kromě vyplnění elektronické přihlášky potřeba dodat podepsanou přihlášku do 20.4.2021 následujícím způsobem:

       • do datové schránky školy
       • e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!)
       • do schránky školy
       • osobní podání v úředních hodinách na recepci školy Po 10-13 nebo St 10-13
       • poštou

       Předpokládaný termín zveřejnění výsledků bude 28.4.2021.

       V případě jakýkoliv dotazů pište na info@zlataskola.cz

       Kriteria_pro_prijimani_zaku_do_1._tridy_2021-2022.pdf​​​​​​​

       Intrukce pro ty, kteří budou žádat odklad školní docházky (formuláře ke stažení přiloženy):

       • nevyplňujete elektronickou přihlášku
       • vyplnníte žádost o odklad školní docházky
       • tato žádost musí být doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinické psychologa.
       • všechny potřebné dokumenty je třeba nascanovat a zaslat na adresu jelinkova@zlataskola.cz
       • V originálech dodáte nejpozději do 31. května.
      • Poděkování

       Děkujeme rodičům Emy Prellové za poskytnutí sponzorského daru ve formě stolních her do školní družiny. A dále rodičům Filipa Hanuse za křídy na venkovní malování.

      • Školní Kovidboj - 2

       Výsledky školního kola Kovidboje - 2

       Kategorie I: 1. místo - Pánek Viktor, 2. místo - Pánková Anna, 3. místo - Doudová Klára

       Kategorie II: 1. místo - Stará Nella, 2. místo - Doudová Tereza, 3. místo - Svobodová Lucie

       Oficiální ceremoniál s předáním odměn bude uskutečněn až se žáci vrátí do školy.

      • Provoz školy od 11. ledna do 22. ledna 2021

       Informujeme, že provoz školy v období od 11. do 22. ledna i nadále probíhá ve stejném režimu jako v období od 27. prosince 2020 do 10. ledna 2021, tzn. 1. a 2. třída se učí ve škole, žáci 3., 4. a 5. třídy se učí distančně.

       Ještě bych chtěla znovu připomenout, že je tu stále možnost přihlášení a vyzvedávání obědů (pro žáky a rodiče, kteří jsou na distanční výuce).

      • Vyučování a obědy pro žáky 3., 4. a 5. třídy

       Vážení rodiče,

       jak jistě již víte, v lednu se do lavic vrátí pouze žáci 1. a 2. třídy. Ostatní třídy se budou učit opět distančně. Budeme se opět učit podle upravených rozvrhů. 

       Chceme opět ulehčit rodičům žáků, kteří zůstanou na distanční výuce. Pokud budete mít zájem, je možnost si opět vyzvedávat obědy ve školní jídelně - zadní vchod. Do čtvrtka 31.12. 2020 do 14. hodin je nutné přihlásit v Edupage odběr obědů pro žáka. Pro dospělé použijte k přihlášení mailovou adresu: sj@zlataskola.cz, kde uvedete, kolik dospělých obědů budete požadovat.

       Ještě bych chtěla požádat rodiče žáků 1. a 2. tříd, aby pro návrat žáků do školy byli velice obezřetní s ohledem k aktuální epidemické situaci. Děkuji.

       Ještě jednou Vám všem chci popřát vše nejlepší do nového roku.

      • Výsledky výtvarné soutěže

       Známe vítěze 1. ročníku Výtvarné soutěže!

       A kteří to jsou? Přijďte se sami podívat před ZŠ, kde jsou vystavena jejich vítězná díla  do nově instalovaných vitrín.

        

       O slavnostním předání cen vás budeme informovat a možná bude i nějaká fotka!

        

       Soutěž spolupořádala ZŠ Zlatníky-Hodkovice a Sousedé pod Kamínkem, z.s.

      • Informace pro rodiče žáků 1. a 2. tříd

       Vážení rodiče,

       od středy 18. listopadu se Vaše děti vrátí do školních lavic.

       S nařízením vlády k navrácení žáků souvisí i opatření, která se musí dodržovat:

       • povinnost nošení roušek po celou dobu pobytu ve škole i mimo školu v rámci vyučování a školní družiny
       • každý žák bude mít 4  ks roušek + 2 sáčky (1x na čisté roušky, 1x na použité)
       • vzhledem k tomu, že máme často větrat třídy, apeluji na rodiče, aby byli žáci vhodně oblečeni
     • Další krok: testování
      • Další krok: testování

       Vážení rodiče,

       pro informaci sdělujeme, že základní a mateřská škola má od tohoto týdne  k dispozici testy na COVID-19 a bylo zavedeno pravidelné testování personálu. Je to jeden z dalších významných kroků, po instalaci ionizátorů, rouškách či každodenní komplexní dezinfekci ozónem v uvedených objektech s cílem zvýšit ochranu zdraví našich dětí, učitelů i ostatních pracovníků, kteří pracují každý den v první linii.

       Současně  Vás upozorňujeme na možnost otestování díky iniciativě naší obce viz. informace pana starosty  https://www.zlatniky-hodkovice.cz/informace-pro-obcany/d-121727

      • Online vyučování od 2. 11.

       Vážení rodiče,

       jak jistě z médií již víte, žáci se v pondělí do školy nevrátí.

       Vytvořili jsme nový rozvrh, podle kterého se budeme od pondělí učit. Snažili jsme se o to, abychom zachovali výuku pokud možno s co největší časovou dotací, ale zase nepřetěžovali vaše děti. Vycházeli jsme z Metodického doporučení MŠMT, které školy obdržely v září.

       Od středy bychom dětem umožnili i školní stravování, a to formou vyzvedávání si balíčků s obědem. Na rozdíl od jarních měsíců cena obědů zůstane stejná, zvýšila by se pouze o 10,- Kč na jednorázové nádobí. Proto Vás žádám, kdo bude mít o obědy zájem, abyste si v Edupage přihlásili jejich odběr. Nebude možné si obědy vybírat podle jídelníčku - buď dítě bude chodit na obědy nebo ne. Obědy se budou vydávat ve škole od 12 do 13 hodin z okna 5. třídy.

       Znovu připomínám možnost zapůjčení školního tabletu.

       Veškerou komunikaci s učiteli, prosím, řešte přes Edupage. Pokud byste potřebovali něco neodkladného, škola bude přístupná každé pondělí od 9.00 - 12.00 hodin.

        

      • Zdravotníci

       Pan lektor - záchranář, děti zábavnou formou seznámil s různými situacemi, kdy se první pomoc provádí a jak mají postupovat. Děti byly aktivně zapojovány, učily se obvazovat rány, mluvit na postiženého, komunikovat s ním, a dokonce se učily masáž srdce.

       Všichni děti, měli možnost na vlastní oči se seznámit se sanitním vozem, s jeho vybavením a všemi pomůckami. Pan lektor názorně předvedl, jakým způsobem se zraněný do vozu nakládá, jak se používají dlahy, k čemu jsou injekce, kdo všechno v sanitce jezdí (řidič, doktor). Také se seznámili s plyšovým maskotem Kryštůfkem, který v sanitce jezdí, aby se děti nebály.

       Velkým přínosem bylo ubezpečení, že sanitky a pana doktora se nemusíme bát, že jsou tu proto, aby nám pomohli zachránit život.

       Děti na závěr dostaly diplomy “Malý záchranář” a vyrobily si malého Kryštůfka, kterého si odnesly na památku, aby jim připomínal pěkně strávený den se záchranáři.

   • Kontakty

    • Základní škola a mateřská škola Zlatníky - Hodkovice
    • info@zlataskola.cz
    • 734 441 022
    • Náves sv. Petra a Pavla 41 Zlatníky - Hodkovice, 252 41
    • * Školní družina Tel. : 734 440 664 * Mateřská škola Tel. : 734 319 101 Email : ms@zlataskola.cz *Školní jídelna Tel. : 734 440 666 Email : sj@zlataskola.cz
   • Přihlášení