• Novinky

     • Online vyučování od 2. 11.

      Vážení rodiče,

      jak jistě z médií již víte, žáci se v pondělí do školy nevrátí.

      Vytvořili jsme nový rozvrh, podle kterého se budeme od pondělí učit. Snažili jsme se o to, abychom zachovali výuku pokud možno s co největší časovou dotací, ale zase nepřetěžovali vaše děti. Vycházeli jsme z Metodického doporučení MŠMT, které školy obdržely v září.

      Od středy bychom dětem umožnili i školní stravování, a to formou vyzvedávání si balíčků s obědem. Na rozdíl od jarních měsíců cena obědů zůstane stejná, zvýšila by se pouze o 10,- Kč na jednorázové nádobí. Proto Vás žádám, kdo bude mít o obědy zájem, abyste si v Edupage přihlásili jejich odběr. Nebude možné si obědy vybírat podle jídelníčku - buď dítě bude chodit na obědy nebo ne. Obědy se budou vydávat ve škole od 12 do 13 hodin z okna 5. třídy.

      Znovu připomínám možnost zapůjčení školního tabletu.

      Veškerou komunikaci s učiteli, prosím, řešte přes Edupage. Pokud byste potřebovali něco neodkladného, škola bude přístupná každé pondělí od 9.00 - 12.00 hodin.

       

     • Online výuka od 19. 10.

      Vážení rodiče,

      od příštího pondělí přecházíme na online výuku přes Jitsi Meet tak, jak tomu bylo v jarních měsících. Abychom děti zatěžovaly postupně, začneme bez úpravy rozvrhu 2 hodinami denně s tím, že budeme začínat v 9 hodin ráno. Učit se budeme matematiku a češtinu - od 2. třídy se jedná víceméně o opakování a kontrola zadaných úkolů, případně dovysvětlení. První třída bude pokračovat podle vlastního plánu.

      Kromě této aktivity bude v úterý a čtvrtek otevřen nový online klub - Čtenářský klub + mimoškolních aktivit, kde budou kolegyně ze školní družiny číst a potkávat se s dětmi.

      Stále doufáme, že se jedná o dočasné uzavření a že po prázdninách se se všemi dětmi potkáme ve škole.

      Pokud by uzavření mělo pokračovat i po podzimních prázdninách, budeme pokračovat online výukou podle upraveného školního rozvrhu v plném rozsahu tak, jak jsme to již praktikovali na jaře. 

     • Ošetřovné

      Vážení rodiče,

      škola nebude zákonným zástupcům potvrzovat formulář o uzavření školy, bude to nahrazeno Vaším čestným prohlášením. 

       

     • Jak to teď bude dál?

      Vážení rodiče,

      sice s posledním rozhodnutím vlády nesouhlasím, ale s účinností od zítřejšího dne, tj. 14. 10. 2020  do 1. 11. 2020  je zakázána přítomnost žáků ve škole.

      Pro tyto dny jsme žákům připravili samostatnou práci formou procvičování, pro 1. třídu i instruktážní videa s pracovními listy. Pokud by žáci potřebovali cokoli vysvětlit, je možné se přes Edupage domluvit na online konzultacích s vyučujícími.

      Stále věřím, že toto opatření skončí v neděli 1. 11. 2020 a v pondělí 2. 11. se opět všichni uvidíme ve škole.

     • Slovo ředitelky školy

      Začal nám další měsíc.

      Po hektickém začátku školního roku, kdy se opatření vlády měnila ze dne na den, se situace trochu uklidnila.

      První měsíc jsme jak v mateřské, tak i v základní škole, zvládli bez problémů. Mám radost, že jsme září, na rozdíl od některých školek nebo škol, nemuseli omezovat provoz či zavírat. Určitě k tomu přispěla i opatření, která jsme přijali nad rámec celostátně vyhlášených omezení..

      Tento týden jsme do všech tříd pořídili nové čističky vzduchu s ionizátorem, takže ve škole při vyučování mohou zdraví žáci (tzn. bez rýmy) být bez roušek. Netýká se to přestávek, kdy jsou žáci ve větším kontaktu a nemohou dodržovat doporučené rozestupy. 

      Nadále jedeme dle zavedených opatření, jak hygienických, tak i bezpečnostních, abychom v co nejmenší míře eliminovali možnost nákazy. Všem nám je ale přesto jasné, že chvíle, kdy se nějaký pozitivní případ vyskytne, ať ve školce nebo škole, nastane. Je jenom otázka, kdy to bude.

      Tato nemoc si nevybírá a může postihnou kohokoli z nás, proto bych Vás chtěla touto cestou požádat o Váš racionální přístup k lidem, kteří touto nemocí onemocní. Musíme si uvědomit, že tato nemoc tu s námi už asi bude a stane se součástí našeho života. Nikdo tuto nemoc nechceme nějak zlehčovat, ale nesmíme podléhat zbytečné panice.

     • Slovo ředitelky k rouškám

      Vážení rodiče,

      minulý týden jsem vydala opatření, které je pro všechny z nás velmi nepříjemné a jistě má i mnoho ale.

      Nicméně faktem je, že zavedení roušek zavádí hygienická stanice všude, kde je riziko přenosu viru. Uvědomuji si polemickou účinnost takového opatření. Je to jedna z věcí, kterou mohu, my všichni můžeme udělat pro ochranu zdraví našich dětí i ostatních. Což je můj primární zájem. 

      Kromě toho platí stanovisko hygienické stanice, že pokud se potkají dvě osoby, z nichž jedna je nakažená Covidem, pak u té osoby, která měla roušku není nutná karanténa. Tenhle fakt nám umožňuje udržet školu v "normálním provozu", kde se potkávají žáci i učitelé ve třídách a mohou se normálně učit. Roušky jsou však účinné jenom tehdy, když se nosí před výskytem viru a když jejich nošení dodržují všichni beze zbytku.

      Pro první stupeň, především pro mladší ročníky, je to důležité. Distanční výuka, ať bude sebelepší, to nedokáže nahradit.

      V našem společném zájmu je, aby "normální provoz" trval co nejdéle. 

      Chápu všechny nepříjemné věci, které jsou s aktuální situací spojené, a i já bych byla raději, abychom žádné roušky nosit nemuseli.

      Je však období chřipek, viróz, alergií a my nejsme lékaři, abychom poznali, co je Covid a co není, podle toho reagovali v konkrétních případech. V případě nasazení roušky jsou děti chráněny a nemusí do případně karantény a třída, či škola s nimi. Proto se snažíme dělat všechny kroky, které omezí riziko nákazy a mohou chránit zdraví dětí, např. každý den dezinfikujeme ozónem celou budovu, měříme teplotu při vstupu do školy, průběžně probíhá dezinfekce prostor i v průběhu dne, pokud to počasí dovolí - učíme venku, určili jsme fixní zasedací pořádek, máme zpracovaný jasný plán, jak mají zaměstnanci postupovat v případě podezření na výskyt nemoci. Každý den sledujeme situaci a lámeme si hlavu, co ještě můžeme udělat, co zlepšit.

      Nyní například pořizujeme do každé třídy ionizační čističku vzduchu, která by měla 3x za hodinu pročistit vzduch ve třídách a snížit případnou koncentraci virů ve vzduchu. Budeme pokračovat i nadále. 

      Přestože opatření zůstává v platnosti, faktem je, že neexistuje žádný zákonný způsob, jak jej po  žácích nebo po vás rodičích, jakkoliv vymáhat.  Mohu vás pouze požádat o spolupráci a solidaritu s ostatními žáky, které tímto můžete chránit.

      Aby to celé fungovalo, je potřeba, aby lidé spolupracovali. Rouškou se děti chrání navzájem a současně pak chrání i své okolí. Stačí jediný člověk, pro kterého to bude nepřekonatelný problém a celé naše snažení může být k ničemu. Proto vás tedy znovu žádám, zvažte všechna pro a proti.

       

       

     • Opatření ředitelky školy

      Vážení rodiče,

      na základě zhoršující se epidemiologické situace a bleskové ankety mezi rodiči, bylo rozhodnuto: 

      S platností od pondělí 21. 9. 2020 bude zavedeno povinné nošení roušek v celé budově školy i během vyučování a ve školní družině. Toto opatření děláme z důvodu minimalizování nákazy a rozšíření covid-19 ve škole a následnému uzavření tříd, potažmo celé školy. 

      Výsledky ankety: Z celkového počtu hlasů bylo 61,5 % pro zavedení roušek, 38,5 % bylo proti. 

      Na každý den budou mít žáci 2 čisté roušky na dobu výuky. Na odpolední činnost ve družině další sadu čistých roušek (2 ks).

      Děkujeme za pochopení 

     • Slovo ředitelky školy

      Vážení rodiče,

      vzhledem k horšící se situaci ohledně nákazy Covid-19 na Vás apeluji.

      Množí se nám případy, kdy se zákonní zástupci ve své práci potkali s nakaženou osobou a čekají buď na testy nebo jak se nákaza u nich vyvine. Chtěla bych Vás požádat, pokud se tato situace vyskytne, tak nás, prosím, informujte. Škola dělá všechno možné i nemožné, abychom zůstali co nejdéle otevřeni, ale potřebujeme k tomu i Vaši spolupráci a velkou míru tolerance, za kterou Vám tímto děkujeme.

     • Aktuální covidová opatření ve škole:

      • Žáci a rodiče dodržují doporučené 2 m rozestupy ve venkovních i vnitřních prostorech základní školy.
      • Žáci a zaměstnanci jsou povinni nosit roušku ve vnitřních prostorech školy s výjimkou své kmenové třídy a během jídla.
      • Žáci si při příchodu do školy vydezinfikují ruce, následně jim je změřena jejich teplota.

      (V případě naměření teploty žáka více jak 37 ° C je žák izolován do karanténní místnosti, kde vyčká na vyzvednutí jeho zákonným zástupcem).

       

      • Vnitřní prostory školy jsou pravidelně během dne dezinfikovány.
      • Po odchodu žáků a zaměstnanců je budova dezinfikována a ošetřena ionizátorem vzduchu.

       

     • Upozornění

      Roušky

      Na základě rozhodnutí ministerstva zdravotnictví s platností od zítra 10.9.2020 je povinnost nosit roušku ve všech vnitřních prostorách školy !
      Děkujeme za pochopení

     • Informace o zahájení školního roku

      2020/2021

      Vážení rodiče, vzhledem k vývoji epidemiologické situce, bude mít každý žák ve skříňce jednu roušku v igelitovém sáčku a veškeré další nařízení se budou řídit podle semaforu ministertsva zdravotnictví. Z tohoto důvodu se ruší pro letošní školní rok ranní družina a odpolední družina bude prodloužena do 17:00 hodin. Zájemci o družinu (2.-3. třída) se na první dny přihlašují anketou na edupage. 

      Rodiče žáků první třídy budou mít dne 1.9. po slavnostním zahájení informativní schůzku ve třídě. Prosíme, aby se schůzky zúčastnil pouze jeden z rodičů se svým žákem. Rodiče při vstupu do školy, musí mít nasazenou roušku a musí ji mít po celou dobu přítomnosti v budově školy. Děkujeme za pochopení. 

     • VYSVĚDČENÍ

      V pátek 26. června budeme rozdávat vysvědčení. V případě příznivého počasí se všechny děti potkají na předem domluveném místě (napíše vám třídní učitel), při nepříznivém počasí budeme předávat vysvědčení ve třídách, děti které byly na online výuce doma, musí přinést Čestné prohlášení o tom, že jsou zdravé.

     • Konec školního roku

      Zakončení školního roku

      Tento školní rok zakončíme v pátek 26. června. Na pondělí 29. a úterý 30. června vyhlašuji tímto ředitelské volno. O průběhu předávání vysvědčení Vás v následujících dnech budou informovat třídní učitelé.

     • Návrat do školních lavic

      Ve chvíli, kdy čtete tento příspěvek, tak již někteří žáci sedí, po více než dvou měsících, ve školních lavicích, učí se spolu se svým učitelem a se spolužáky, kteří zůstali online připojeni doma.

      V době, kdy se ve sdělovacích prostředcích vyhlásilo, že budou školy zavřené, tak jsem si sama nemyslela, že to potrvá takto dlouho. Já osobně jsem předpokládala, že se žáci vrátí do školy po Velikonocích.

      Vraťme se ale na začátek.

      Prvních čtrnáct dní bylo opravdu dost divokých, posílali jsme dětem úkoly, rodiče se doma hroutili pod náporem učiva. Spoustu věcí se měnilo ze dne na den, každou chvíli vláda vyhlásila nové nařízení.

      Po čtrnácti dnech jsme pomalu začali přecházet na online výuku. Ze dne na den se z nás stali youtubeři,  v počítačové gramotnosti jsme z „levelu 1 – 2“ poskočili na level 100, někteří ještě více. Ale určitě nám tento stav více dal, než vzal. Lidé si doma začali mezi sebou více povídat, měli na sebe více času.

      Do konce školního roku nám zbývá něco málo přes měsíc. Všem přeji hlavně hodně zdraví, pevné nervy a dětem krásné prázdniny.

      Těším se už na začátek nového školního roku a pevně věřím, že nadcházející školní roku bude v mnohém lepší než tento, který za chvíli končí.

      Touto cestou bych ještě chtěla mnohokrát poděkovat panu starostovi a celému obecnímu úřadu za materiální i finanční pomoc. Bez této pomoci bychom nemohli učit, tak jak učíme a zůstali bychom u posílání úkolů. Takže:  VELKÉ DÍKY.

       

       

    • Zápis do mateřské školky
     • Zápis do mateřské školky

      Zápis do mateřské školky bude zahájen v pondělí 4.5.2020 a to výhradně distanční formou. Tj. bez přítomnosti rodičů a dětí. Přihlášky je možno podávat prostřednictvím stránek školy, v souladu se školským zákonem. Žádost o přijetí k základnímu vzdělání bude zveřejněna dne 4.5.2020 od 12:00 hodin  do 11.5.2020 do 17.00. Poté bude systém pro příjem přihlášek uzavřen. 

      Na základě vyhlášky MŠMT ze dne 3.4.2020 je nutné podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů dodat podepsanou přihlášku, prohlášení, že je dítě řádně očkované (cestne_prohlaseni_ockovani.docx), a doloží kopii očkovacího průkazu do 11.5.2020 následujícím způsobem:

      • do datové schránky školy
      • e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!)
      • do schránky školy
      • poštou
      • osobní podání v úředních hodinách na recepci školy Po 10-13 nebo St 10-13

      Předpokládaný termín zveřejnění výsledků bude 18. 5. 2020.

      V případě jakýkoliv dotazů pište na info@zlataskola.cz

      Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání 2020/2021

    • Zápis do 1. třídy aktualizace 8.4.2020
     • Zápis do 1. třídy aktualizace 8.4.2020

      Vzhledem k Velikonocům posouváme termín doložení podepsaných originálů přihlášek do 17.4.2020 a tudíž termín vyhlášení výsledků bude 22.4.2020.

      Zápis do 1. třídy proběhne v úterý 7.4. 2020 a to výhradně distanční formou. Tj. bez přítomnosti rodičů a dětí. Přihlášky je možno podávat prostřednictvím stránek školy, v souladu se školským zákonem. Žádost o přijetí k základnímu vzdělání bude zveřejněna dne 1. 4. 2020 od 12:00 hodin  do 7. 4. 2020 do 17.00. Poté bude systém pro příjem přihlášek uzavřen. 

      Na základě vyhlášky MŠMT ze dne 18.3.2020 je nutné podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů dodat podepsanou přihlášku do 17.4.2020 následujícím způsobem:

      • do datové schránky školy
      • e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!)
      • do schránky školy
      • osobní podání v úředních hodinách na recepci školy Po 10-13 nebo St 10-13
      • poštou

      Předpokládaný termín zveřejnění výsledků bude 22. 4. 2020.

      V případě jakýkoliv dotazů pište na info@zlataskola.cz

      Kritéria pro přijímací řízení ZŠ 2020-2021

      Intrukce pro ty, kteří budou žádat odklad školní docházky (formuláře ke stažení přiloženy):

      • nevyplňujete elektronickou přihlášku
      • vyplnníte žádost o odklad školní docházky
      • tato žádost musí být doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinické psychologa.
      • všechny potřebné dokumenty je třeba nascanovat a zaslat na adresu jelinkova@zlataskola.cz
      • V originálech dodáte nejpozději do 31. května.
    • Škola opět vaří...
     • Škola opět vaří...

      Vážení rodiče a přítelé školy, 

      Rozhodli jsme se pomoci Zlatnicko-Hodkovickým důchodcům na přání pana starosty a od 6.4.2020 vaříme. Zákon nám dovoluje fungovat pouze v omezeném režimu "pro veřejnost", což znamená, že můžeme vařit pouze jidlo s sebou, tedy to, pro které si přijdete a odnesete si jej. Můžete se tedy přihlásit k odběru obědů na e-mailu info@zlataskola.cz ( zájem ze strany Vás rodičů byl pouze 18,8%). Jídelníček najdete tam na stránkách, jak jste zvyklí. Cena obědu činí 89 Kč vč. obalů. Obědy jsou sterilně balené a lze je vyzvednout v budově MŠ od 11:00 do 12:00 každý pracovní den. Těm, kdo se přihlásí bude vygenerován předpis, který uvidíte v EDUPAGE každý měsíc zvlášť tak, jak jsme zvyklí a po ukončení odběrů bude provedeno vyúčtování.

      PS: dosavadní zvýhodněné obědy pro školáky budou v průběhu dubna vyúčtovány.

      Doufáme, že to některým z Vás pomůže. Váš Tým ZlatéŠkoly

    • Mobilní rozhlas pro Zlatníky-Hodkovice
     • Mobilní rozhlas pro Zlatníky-Hodkovice

      Vážení rodiče a přátelé školy,

      Obec Zlatníky-Hodkovice spustila od 1.4.2020 "Mobilní rozhlas" jen trochu modernější, než jsme možná zvyklí. Umožnuje totiž dostávat přímo do Vašich mobilních telefonů a e-mailů důležité zprávy z obce.

      Poslední týdny jasně ukázaly jak důležitý je takový komunikční nástroj mezi obcí a občanem, jak všichni jistě sami dobře víte.Uvědomujeme si, že toho máte hodně, ale přesto si Vás dovolujeme jménem pana starosty požádat, aby jste se zaregistrovali do systému mobilního rozhlasu a důležité zprávy Vás tak zastihly v okamžiku, kdy je obec zveřejní. Na mobilu a emailu jsme všichni skoro pořád :) . 

      Je to jednoduché stačí se zaregistrovat na https://zlatniky-hodkovice.mobilnirozhlas.cz/ a kliknout na REGISTRACE. Dál už Vás stránky navedou. A kdyby jste s tím měli přece jen problím naše škola zřídila na přání pana starosty HELPLINE 739 376 296, kde Vám proškolené kolegyně pomohou s registrací KAŽDÝ PRACOVNÍ DEN OD 9:00 DO 15:00.

      Děkujem a přejeme klidný a informovaný den.

      Tým ZlatéŠkoly

    • 3. týden na škole bez školáků :(
     • 3. týden na škole bez školáků :(

      Vážení rodiče, žáci a přátelé školy,  

      končí třetí týden, kdy je škola zavřená a všichni vedeme ž souboj s virem, který nám přináší mnoho starostí. Vleklý obdiv pak patří těm, kteří kromě boje s těmi svými starostmi ještě pomáhají, jak jen mohou. A že Vás ve Zlatníkách, a především u nás ve škole, je hodně. "Vídáme" se s většinou z Vás a vidíme, jak obrovská srdce, nasazení a touhu pomáhat máte. Vám všem patří neskonalé díky a vydržte.  

      I my na škole bojujeme, jak jen to jde. Tento týden se z našich učitelů stali Youtoobeři a v hodinách se začala objevovat výuková videa společně s dalšími materiály, která pro vás připravují naši učitelé a bude jich, s přibývajícím časem, ještě víc. Chceme tím pomoci našim žákům, po kterých se nám velmi stýská, lépe a snadněji pochopit učivo a zpříjemnit jim tyto těžké chvíle. Snad tím odlehčíme trochu i Vám rodičům. 

      V pátek vypsali všichni učitelé on-line konzultační hodiny formou on-line konference, abyste se mohli "potkávat". (Nebojte se je, to snadné, na jedno kliknutí. Návod rozešleme v pondělí prostřednictvím EDUPAGE. Je to stejný způsob, jakým se budou děti učit naživo).  

      Také jsme připravili "startovací" rozvrh on-line vyučování, který obdržíte v pondělí od svých třídních učitelů prostřednictvím EDUPAGE společně s instrukcemi. Konečně naše milé žáky uvidíme a oni uvidí nás. Budeme tak moci s nimi trávit čas a zase o něco lépe učit.  

      Chápeme, že je to pro Vás věc, kterou možná neznáte, ale neobávejte se. I my jsme se ji museli naučit a nebylo to pro nás lehké. Vybrali jsme způsob, kterému věříme a který je jednoduchý, jak sami uvidíte.  

      Společně to tedy zvládneme. Prosíme Vás tedy o trpělivost a toleranci k nedostatkům, které jistě budou.  

      Přejeme Vám klidný víkend a mějte víru a hlavně zdraví. Bude lépe. :) 

      Váš tým ZlatéŠkoly 

       

    • Jak učí škola v těchto časech a co dál...
     • Jak učí škola v těchto časech a co dál...

      Vážení rodiče, 

      Máme za sebou první divokou fázi velmi obtížného období prvních dvou týdnů, kdy jsme se museli všichni vypořádat se spoustou věcí, které se mnohdy ze dne na den mění. Všichni si zaslouží velký obdiv a poděkování za to, jak to zvládáte. Nyní přichází okamžik, kdy se musíme posunout dál a Vás určitě zajímá, jak učíme v této době a co se bude dít dál.  

      Škola má od počátku plán, který každý den upravuje podle vývoje událostí. Tento plán má 3 fáze. (pro ty, koho zajímá víc podrobností, přikládáme jej přílohou.)  

      1. Fáze zvládnutí  

      • Předpokládaná délka 14 dní. (13.3.2020-24.03.2020) 
      • Hlavním úkolem je zvládnou neočekávanou situaci  
      • Předpokládá se jako dočasná reakce na krátkodobý výpadek klasické výuky 

      Probíhá zorientování se v situaci a přijmutí opatření nezbytných k ochraně zdraví všech zúčastněných a současně co nejrychleji co možná nejjednodušším způsobem přepracovat způsob výuky tak, aby mohla fungovat dál a nedošlo k výpadku výuky. 

      2. Fáze konsolidace  

      • Předpokládaná délka 14 dní. (25.03.2020-08.04.2020) 
      • Hlavním úkolem je vyhodnocení situace, konsolidace stavu a aktivní standardizace výuky a provozu školy společně s aktivní přípravou na fázi 3.  
      • Předpokládá se jako přípravná fáze pro přechod na dlouhodobě udržitelnou on-line výuku v reálném čase v okamžiku, kdy je jasné, že opatření potrvají delší dobu a je třeba v této situaci učit i nové učivo a uvolnit ruce rodičům tam, kde to jde pro jejich ostatní povinnosti. 

      3. Fáze dlouhodobě udržitelná on-line výuka 

      • Předpokládaná délka (09.04.2020-30.6.2020) 
      • Hlavním úkolem je přechod na plnohodnotné on-line vzdělávání 
      • Předpokládá se dlouhodobě udržitelný stav, kdy je škola schopna plnohodnotně vyučovat a testovat žáky a převzít na sebe co možná nejvíc povinností s výukou spojených tak, aby účast na vzdělání rodičů byla co možná nejnižší. 

      To, co teď prožíváme není lehké a je to velkou výzvou, která se dá zvládnout jen s velkým nasazením nás všech. Současně je to pro nás velká výzva a příležitost zase něco posunout, zlepšit. Věříme, že všichni společně zvládneme i další dvě fáze a všechno dobře dopadne. 

    • Potvrzení o ošetřovném + formulář
     • Potvrzení o ošetřovném + formulář

      Vážení rodiče, 

      na základě rozhodnutí vlády jde čerpat ošetřovné do věku 13 let a to po neomezenou dobu (do skončení uzavírky škol)

      Potvrzení o ošetřovném

      11.3.2020

      Vážení rodiče,

      na základě dnešního rozhodnutí MPSV z 11.3.2020 je možné získat potvrzení pro ošetřovné elektronicky emailem. Pokud jej tedy potřebujete, můžete o něj zažádat prostřednictvím systému EDUPAGE nebo emailem přímo u ředitelky školy. Prosíme v zájmu ochrany Vašeho i našeho zdraví nechoďte osobně potvrzení Vám bude zasláno na mail nebo do EDUPAGE podle toho kde jste o něj požádali. Děkujeme

       

    • KORONAVIRUS - sloučení informací k 21.3.2020
     • KORONAVIRUS - sloučení informací k 21.3.2020

      11.3.2020 Přerušení provozu MŠ

      Na základě rozhodnutí zřizovatele školy se od zítřka, tj. čtvrtek 12. 3., do odvolání přerušuje provoz MŠ.

      O dalším postupu budete informováni na stránkách.

      -----------------------------------------------------

      10.3.2020 Přerušeni provozu ZŠ další informace + žádost o ošetřovné + mimořádné úřední hodiny

      Nefunguje školní družina, nekonají se kroužky a kurzy. Obědy budou hromadně odhlášené. Po dobu uzavření naší základní školy (předpokládá se minimálně 14 dní popř. do 3.4.2020) s vámi budou v kontaktu učitelé formou týdenních dopisů a připraví žákům domácí práci.

      Při tomto mimořádném opatření (uzavření ZŠ), má zákonný zástupce nárok na ošetřovné taky, aby mohl pečovat o zdraví dítě (mladší 10 let). Formulář naleznete v příloze této zprávy.

      Potvrzení vyplněné žádosti je možno ve škole v mimořádných úředních hodinách v kanceláři ředitelky školy.

      • 11.3. 7:30 do 13.00 hodin.
      • 12.3. 7:30 do 14.00 hodin.
      • 13.3. 7:30 do 12.00 hodin.

      Mimořádné úřední  hodiny pro příští týden budou vypsány v pátek.

      Žádost o ošetřovné

      ----------------------------------------------------

      10.3.2020 !!! Přerušení provozu ZŠ

      Na základě rozhodnutí zřizovatele školy se od zítřka, tj. čtvrtek 12. 3., do odvolání přerušuje provoz MŠ.

      O dalším postupu budete informováni na stránkách.

      -----------------------------------------------------

      8.3.2020 Aktualiazce opatření Koronavirus k 8.3.2020

      Vážení rodiče,

      situace se vyvíjí a aktuálně žádáme všechny rodiče, kteří pobývali v zahraničí, aby tuto informaci sdělili ředitelce prostřednictvím emailu nebo systému Edupage. Stejně tak učiňte, pokud se ve vaší rodině objevili příznaky nemoci. 

      Pokud jste se vrátili z Itálie je třeba bez výjimek dodržet nařízení vlády http://www.mzcr.cz/dokumenty/koronavirus-2019-ncov-informace-pro-obcany_18432_4122_1.html . (tj. spojit se s lékařem a zůstat v karanténě.)

      Provoz školy bude pokračovat za zpřísněných hygienických opatření a situaci budeme i nadále sledovat. Aktivně jsme v kontaktu s krajskou hygienickou stanicí a zřizovatelem a situaci průběžně vyhodnocujeme.

      Nemocné děti, prosím, neposílejte do školy. Stejně tak, při jakémkoliv projevu nemoci žáka, bude třeba jej ponechat doma. 

      Chápeme, že se jedná o obtížnou situaci, ale okolnosti ochrany zdraví našich žáků a rodičů je nejvyšší prioritou. Současně prosíme o zvýšenou míru tolerance a ohleduplnosti. 

      Děkujeme 
      ----------------------------------------------------

      4.3.2020 Informační odkazy týkající se infekčního onemocnění

      http://www.khsstc.cz/obsah/informace-pro-stredocesky-kraj---kontakty_579_1.html

      http://www.mzcr.cz/dokumenty/informace-pro-obcany-v-souvislosti-s-aktualnim-vyskytem-cinskeho-koronaviru-2019_18415_1.html

      ----------------------------------------------------

      2.3.2020 OPATŘENÍ TÝKAJÍCÍ SE KORONAVIRU 

      Vážení rodiče a přátelé školy, 

      vzhledem k vývoji situace kolem koronaviru Vás žádáme o zvýšenou míru tolerance k opatřením, která musíme v zájmu ochrany zdraví přijmout. Předně Vás žádáme o :


      ⦁    Nahlášení  pobytu mimo republiku ředitelce školy (stačí zprávou do systému EDUPAGE), především v případě známek „chřipkových projevů“ v rodině.
      ⦁    V případě, že má dítě oslabenou imunitu či viditelné známky nachlazení, ponechat dítě preventivně doma.
      ⦁    Jsme v kontaktu s krajskou hygienickou stanicí a všechna tato opatření jsou preventivního charakteru.

      současně připojujeme podrobnější informace formou letáku níže.

      Děkujeme za pochopení a těšíme se na Vás po jarních prázdninách.

    • Projekt "Škola v síti"
     • Projekt "Škola v síti"

      Vážení rodiče, síť našich vazeb, kterou budujeme kolem školy tak, abychom pokryli všechny možné potřeby rodičů i žáků, se rozrůstá a tentokráte jsme hrdí, že Vás můžeme informaovat o vzniku občanského sdružení Sousedé pod Kamínkem, které kromě svého vlastního programu pro širokou veřejnost bude pořádat ve spolupráci se školou zájmové kroužky a volnočasové aktivity

      Bližší informace naleznete v brzké době na www.podkaminkem.cz

      Přikládáme pozvánky na dvě první akce:

      10.3. Napříč civilizacemi a zpátky domů (beseda)

      15.3. Burza dětského oblečení a vybavení  

       

     • Zdravotníci

      Pan lektor - záchranář, děti zábavnou formou seznámil s různými situacemi, kdy se první pomoc provádí a jak mají postupovat. Děti byly aktivně zapojovány, učily se obvazovat rány, mluvit na postiženého, komunikovat s ním, a dokonce se učily masáž srdce.

      Všichni děti, měli možnost na vlastní oči se seznámit se sanitním vozem, s jeho vybavením a všemi pomůckami. Pan lektor názorně předvedl, jakým způsobem se zraněný do vozu nakládá, jak se používají dlahy, k čemu jsou injekce, kdo všechno v sanitce jezdí (řidič, doktor). Také se seznámili s plyšovým maskotem Kryštůfkem, který v sanitce jezdí, aby se děti nebály.

      Velkým přínosem bylo ubezpečení, že sanitky a pana doktora se nemusíme bát, že jsou tu proto, aby nám pomohli zachránit život.

      Děti na závěr dostaly diplomy “Malý záchranář” a vyrobily si malého Kryštůfka, kterého si odnesly na památku, aby jim připomínal pěkně strávený den se záchranáři.

  • Kontakty

   • Základní škola a mateřská škola Zlatníky - Hodkovice
   • info@zlataskola.cz
   • 734 441 022
   • Náves sv. Petra a Pavla 41 Zlatníky - Hodkovice, 252 41
   • * Školní družina Tel. : 734 440 664 * Mateřská škola Tel. : 734 319 101 Email : ms@zlataskola.cz *Školní jídelna Tel. : 734 440 666 Email : sj@zlataskola.cz
  • Přihlášení