• Novinky

     • Školní Kovidboj - 2

      Výsledky školního kola Kovidboje - 2

      Kategorie I: 1. místo - Pánek Viktor, 2. místo - Pánková Anna, 3. místo - Doudová Klára

      Kategorie II: 1. místo - Stará Nella, 2. místo - Doudová Tereza, 3. místo - Svobodová Lucie

      Oficiální ceremoniál s předáním odměn bude uskutečněn až se žáci vrátí do školy.

     • Provoz školy od 11. ledna do 22. ledna 2021

      Informujeme, že provoz školy v období od 11. do 22. ledna i nadále probíhá ve stejném režimu jako v období od 27. prosince 2020 do 10. ledna 2021, tzn. 1. a 2. třída se učí ve škole, žáci 3., 4. a 5. třídy se učí distančně.

      Ještě bych chtěla znovu připomenout, že je tu stále možnost přihlášení a vyzvedávání obědů (pro žáky a rodiče, kteří jsou na distanční výuce).

     • Vyučování a obědy pro žáky 3., 4. a 5. třídy

      Vážení rodiče,

      jak jistě již víte, v lednu se do lavic vrátí pouze žáci 1. a 2. třídy. Ostatní třídy se budou učit opět distančně. Budeme se opět učit podle upravených rozvrhů. 

      Chceme opět ulehčit rodičům žáků, kteří zůstanou na distanční výuce. Pokud budete mít zájem, je možnost si opět vyzvedávat obědy ve školní jídelně - zadní vchod. Do čtvrtka 31.12. 2020 do 14. hodin je nutné přihlásit v Edupage odběr obědů pro žáka. Pro dospělé použijte k přihlášení mailovou adresu: sj@zlataskola.cz, kde uvedete, kolik dospělých obědů budete požadovat.

      Ještě bych chtěla požádat rodiče žáků 1. a 2. tříd, aby pro návrat žáků do školy byli velice obezřetní s ohledem k aktuální epidemické situaci. Děkuji.

      Ještě jednou Vám všem chci popřát vše nejlepší do nového roku.

     • Výsledky výtvarné soutěže

      Známe vítěze 1. ročníku Výtvarné soutěže!

      A kteří to jsou? Přijďte se sami podívat před ZŠ, kde jsou vystavena jejich vítězná díla  do nově instalovaných vitrín.

       

      O slavnostním předání cen vás budeme informovat a možná bude i nějaká fotka!

       

      Soutěž spolupořádala ZŠ Zlatníky-Hodkovice a Sousedé pod Kamínkem, z.s.

     • Informace pro rodiče žáků 1. a 2. tříd

      Vážení rodiče,

      od středy 18. listopadu se Vaše děti vrátí do školních lavic.

      S nařízením vlády k navrácení žáků souvisí i opatření, která se musí dodržovat:

      • povinnost nošení roušek po celou dobu pobytu ve škole i mimo školu v rámci vyučování a školní družiny
      • každý žák bude mít 4  ks roušek + 2 sáčky (1x na čisté roušky, 1x na použité)
      • vzhledem k tomu, že máme často větrat třídy, apeluji na rodiče, aby byli žáci vhodně oblečeni
    • Další krok: testování
     • Další krok: testování

      Vážení rodiče,

      pro informaci sdělujeme, že základní a mateřská škola má od tohoto týdne  k dispozici testy na COVID-19 a bylo zavedeno pravidelné testování personálu. Je to jeden z dalších významných kroků, po instalaci ionizátorů, rouškách či každodenní komplexní dezinfekci ozónem v uvedených objektech s cílem zvýšit ochranu zdraví našich dětí, učitelů i ostatních pracovníků, kteří pracují každý den v první linii.

      Současně  Vás upozorňujeme na možnost otestování díky iniciativě naší obce viz. informace pana starosty  https://www.zlatniky-hodkovice.cz/informace-pro-obcany/d-121727

     • Online vyučování od 2. 11.

      Vážení rodiče,

      jak jistě z médií již víte, žáci se v pondělí do školy nevrátí.

      Vytvořili jsme nový rozvrh, podle kterého se budeme od pondělí učit. Snažili jsme se o to, abychom zachovali výuku pokud možno s co největší časovou dotací, ale zase nepřetěžovali vaše děti. Vycházeli jsme z Metodického doporučení MŠMT, které školy obdržely v září.

      Od středy bychom dětem umožnili i školní stravování, a to formou vyzvedávání si balíčků s obědem. Na rozdíl od jarních měsíců cena obědů zůstane stejná, zvýšila by se pouze o 10,- Kč na jednorázové nádobí. Proto Vás žádám, kdo bude mít o obědy zájem, abyste si v Edupage přihlásili jejich odběr. Nebude možné si obědy vybírat podle jídelníčku - buď dítě bude chodit na obědy nebo ne. Obědy se budou vydávat ve škole od 12 do 13 hodin z okna 5. třídy.

      Znovu připomínám možnost zapůjčení školního tabletu.

      Veškerou komunikaci s učiteli, prosím, řešte přes Edupage. Pokud byste potřebovali něco neodkladného, škola bude přístupná každé pondělí od 9.00 - 12.00 hodin.

       

     • Zdravotníci

      Pan lektor - záchranář, děti zábavnou formou seznámil s různými situacemi, kdy se první pomoc provádí a jak mají postupovat. Děti byly aktivně zapojovány, učily se obvazovat rány, mluvit na postiženého, komunikovat s ním, a dokonce se učily masáž srdce.

      Všichni děti, měli možnost na vlastní oči se seznámit se sanitním vozem, s jeho vybavením a všemi pomůckami. Pan lektor názorně předvedl, jakým způsobem se zraněný do vozu nakládá, jak se používají dlahy, k čemu jsou injekce, kdo všechno v sanitce jezdí (řidič, doktor). Také se seznámili s plyšovým maskotem Kryštůfkem, který v sanitce jezdí, aby se děti nebály.

      Velkým přínosem bylo ubezpečení, že sanitky a pana doktora se nemusíme bát, že jsou tu proto, aby nám pomohli zachránit život.

      Děti na závěr dostaly diplomy “Malý záchranář” a vyrobily si malého Kryštůfka, kterého si odnesly na památku, aby jim připomínal pěkně strávený den se záchranáři.

  • Kontakty

   • Základní škola a mateřská škola Zlatníky - Hodkovice
   • info@zlataskola.cz
   • 734 441 022
   • Náves sv. Petra a Pavla 41 Zlatníky - Hodkovice, 252 41
   • * Školní družina Tel. : 734 440 664 * Mateřská škola Tel. : 734 319 101 Email : ms@zlataskola.cz *Školní jídelna Tel. : 734 440 666 Email : sj@zlataskola.cz
  • Přihlášení