• Novinky

     • Provoz školy a školky od 1. března

      Na základě přijatého krizového opatření vlády ČR č. 200 ze dne 26. února 2021 se s účinností od pondělí 1. března 2021 zakazuje osobní přítomost 

      • dětí v mateřské škole
      • žáků v 1. a 2. ročníku základní školy

      Zároveň nebude v provozu školní jídelna, tzn. nelze si vyzvedávat obědy.

       

      Přikládám odkaz pro informace o ošetřovném:

      https://www.cssz.cz/web/cz/aktualni-informace-k-osetrovnemu.

       

     • Nové opatření platné od 25. 2.       Na základě mimořádného opatření čj. MZDR 15757/2020-44/MIN/KAN, které Ministerstvo zdravotnictví vydalo dne 22. 2., s účinností od 25. února 2021 od 00:00 do odvolání platí:

       Všem osobám se zakazuje pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa), kterým je

       • respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 95 % dle příslušných norem (např. FFP2/KN 95),
       • ▪ zdravotnická obličejová maska nebo obdobný prostředek naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek) normy ČSN EN 14683+AC,                                                                              které brání šíření kapének ve všech vnitřních prostorech školy.
       • Výše uvedený zákaz se nevztahuje na děti v mateřské škole (na zaměstnance a rodiče se tato výjimka nevztahuje).
     • Zápis do 1. třídy 2021/2022
      • Zápis do 1. třídy 2021/2022

       Zápis do 1. třídy proběhne v úterý 13.4. 2021 a to výhradně distanční formou. Tj. bez přítomnosti rodičů a dětí. Přihlášky je možno podávat prostřednictvím stránek školy, v souladu se školským zákonem. Žádost o přijetí k základnímu vzdělání bude zpřístupněna na stráchkách školy pod odkazem "elektronická příhláška" od 6.4. 2021 od 8:00 hodin  do 13.4.2021 do 14.00. Poté bude systém pro příjem přihlášek uzavřen. 

       Na základě vyhlášky MŠMT je nutné podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů kromě vyplnění elektronické přihlášky potřeba dodat podepsanou přihlášku do 20.4.2021 následujícím způsobem:

       • do datové schránky školy
       • e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!)
       • do schránky školy
       • osobní podání v úředních hodinách na recepci školy Po 10-13 nebo St 10-13
       • poštou

       Předpokládaný termín zveřejnění výsledků bude 28.4.2021.

       V případě jakýkoliv dotazů pište na info@zlataskola.cz

       Kriteria_pro_prijimani_zaku_do_1._tridy_2021-2022.pdf​​​​​​​

       Intrukce pro ty, kteří budou žádat odklad školní docházky (formuláře ke stažení přiloženy):

       • nevyplňujete elektronickou přihlášku
       • vyplnníte žádost o odklad školní docházky
       • tato žádost musí být doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinické psychologa.
       • všechny potřebné dokumenty je třeba nascanovat a zaslat na adresu jelinkova@zlataskola.cz
       • V originálech dodáte nejpozději do 31. května.
      • Poděkování

       Děkujeme rodičům Emy Prellové za poskytnutí sponzorského daru ve formě stolních her do školní družiny. A dále rodičům Filipa Hanuse za křídy na venkovní malování.

   • Kontakty

    • Základní škola a mateřská škola Zlatníky - Hodkovice
    • info@zlataskola.cz
    • 734 441 022
    • Náves sv. Petra a Pavla 41 Zlatníky - Hodkovice, 252 41
    • * Školní družina Tel. : 734 440 664 * Mateřská škola Tel. : 734 319 101 Email : ms@zlataskola.cz *Školní jídelna Tel. : 734 440 666 Email : sj@zlataskola.cz
   • Přihlášení