• Novinky

    • 3. týden na škole bez školáků :(
     • 3. týden na škole bez školáků :(

      Vážení rodiče, žáci a přátelé školy,  

      končí třetí týden, kdy je škola zavřená a všichni vedeme ž souboj s virem, který nám přináší mnoho starostí. Vleklý obdiv pak patří těm, kteří kromě boje s těmi svými starostmi ještě pomáhají, jak jen mohou. A že Vás ve Zlatníkách, a především u nás ve škole, je hodně. "Vídáme" se s většinou z Vás a vidíme, jak obrovská srdce, nasazení a touhu pomáhat máte. Vám všem patří neskonalé díky a vydržte.  

      I my na škole bojujeme, jak jen to jde. Tento týden se z našich učitelů stali Youtoobeři a v hodinách se začala objevovat výuková videa společně s dalšími materiály, která pro vás připravují naši učitelé a bude jich, s přibývajícím časem, ještě víc. Chceme tím pomoci našim žákům, po kterých se nám velmi stýská, lépe a snadněji pochopit učivo a zpříjemnit jim tyto těžké chvíle. Snad tím odlehčíme trochu i Vám rodičům. 

      V pátek vypsali všichni učitelé on-line konzultační hodiny formou on-line konference, abyste se mohli "potkávat". (Nebojte se je, to snadné, na jedno kliknutí. Návod rozešleme v pondělí prostřednictvím EDUPAGE. Je to stejný způsob, jakým se budou děti učit naživo).  

      Také jsme připravili "startovací" rozvrh on-line vyučování, který obdržíte v pondělí od svých třídních učitelů prostřednictvím EDUPAGE společně s instrukcemi. Konečně naše milé žáky uvidíme a oni uvidí nás. Budeme tak moci s nimi trávit čas a zase o něco lépe učit.  

      Chápeme, že je to pro Vás věc, kterou možná neznáte, ale neobávejte se. I my jsme se ji museli naučit a nebylo to pro nás lehké. Vybrali jsme způsob, kterému věříme a který je jednoduchý, jak sami uvidíte.  

      Společně to tedy zvládneme. Prosíme Vás tedy o trpělivost a toleranci k nedostatkům, které jistě budou.  

      Přejeme Vám klidný víkend a mějte víru a hlavně zdraví. Bude lépe. :) 

      Váš tým ZlatéŠkoly 

       

    • Jak učí škola v těchto časech a co dál...
     • Jak učí škola v těchto časech a co dál...

      Vážení rodiče, 

      Máme za sebou první divokou fázi velmi obtížného období prvních dvou týdnů, kdy jsme se museli všichni vypořádat se spoustou věcí, které se mnohdy ze dne na den mění. Všichni si zaslouží velký obdiv a poděkování za to, jak to zvládáte. Nyní přichází okamžik, kdy se musíme posunout dál a Vás určitě zajímá, jak učíme v této době a co se bude dít dál.  

      Škola má od počátku plán, který každý den upravuje podle vývoje událostí. Tento plán má 3 fáze. (pro ty, koho zajímá víc podrobností, přikládáme jej přílohou.)  

      1. Fáze zvládnutí  

      • Předpokládaná délka 14 dní. (13.3.2020-24.03.2020) 
      • Hlavním úkolem je zvládnou neočekávanou situaci  
      • Předpokládá se jako dočasná reakce na krátkodobý výpadek klasické výuky 

      Probíhá zorientování se v situaci a přijmutí opatření nezbytných k ochraně zdraví všech zúčastněných a současně co nejrychleji co možná nejjednodušším způsobem přepracovat způsob výuky tak, aby mohla fungovat dál a nedošlo k výpadku výuky. 

      2. Fáze konsolidace  

      • Předpokládaná délka 14 dní. (25.03.2020-08.04.2020) 
      • Hlavním úkolem je vyhodnocení situace, konsolidace stavu a aktivní standardizace výuky a provozu školy společně s aktivní přípravou na fázi 3.  
      • Předpokládá se jako přípravná fáze pro přechod na dlouhodobě udržitelnou on-line výuku v reálném čase v okamžiku, kdy je jasné, že opatření potrvají delší dobu a je třeba v této situaci učit i nové učivo a uvolnit ruce rodičům tam, kde to jde pro jejich ostatní povinnosti. 

      3. Fáze dlouhodobě udržitelná on-line výuka 

      • Předpokládaná délka (09.04.2020-30.6.2020) 
      • Hlavním úkolem je přechod na plnohodnotné on-line vzdělávání 
      • Předpokládá se dlouhodobě udržitelný stav, kdy je škola schopna plnohodnotně vyučovat a testovat žáky a převzít na sebe co možná nejvíc povinností s výukou spojených tak, aby účast na vzdělání rodičů byla co možná nejnižší. 

      To, co teď prožíváme není lehké a je to velkou výzvou, která se dá zvládnout jen s velkým nasazením nás všech. Současně je to pro nás velká výzva a příležitost zase něco posunout, zlepšit. Věříme, že všichni společně zvládneme i další dvě fáze a všechno dobře dopadne. 

    • Potvrzení o ošetřovném + formulář
     • Potvrzení o ošetřovném + formulář

      Vážení rodiče, 

      na základě rozhodnutí vlády jde čerpat ošetřovné do věku 13 let a to po neomezenou dobu (do skončení uzavírky škol)

      Potvrzení o ošetřovném

      11.3.2020

      Vážení rodiče,

      na základě dnešního rozhodnutí MPSV z 11.3.2020 je možné získat potvrzení pro ošetřovné elektronicky emailem. Pokud jej tedy potřebujete, můžete o něj zažádat prostřednictvím systému EDUPAGE nebo emailem přímo u ředitelky školy. Prosíme v zájmu ochrany Vašeho i našeho zdraví nechoďte osobně potvrzení Vám bude zasláno na mail nebo do EDUPAGE podle toho kde jste o něj požádali. Děkujeme

       

    • KORONAVIRUS - sloučení informací k 21.3.2020
     • KORONAVIRUS - sloučení informací k 21.3.2020

      11.3.2020 Přerušení provozu MŠ

      Na základě rozhodnutí zřizovatele školy se od zítřka, tj. čtvrtek 12. 3., do odvolání přerušuje provoz MŠ.

      O dalším postupu budete informováni na stránkách.

      -----------------------------------------------------

      10.3.2020 Přerušeni provozu ZŠ další informace + žádost o ošetřovné + mimořádné úřední hodiny

      Nefunguje školní družina, nekonají se kroužky a kurzy. Obědy budou hromadně odhlášené. Po dobu uzavření naší základní školy (předpokládá se minimálně 14 dní popř. do 3.4.2020) s vámi budou v kontaktu učitelé formou týdenních dopisů a připraví žákům domácí práci.

      Při tomto mimořádném opatření (uzavření ZŠ), má zákonný zástupce nárok na ošetřovné taky, aby mohl pečovat o zdraví dítě (mladší 10 let). Formulář naleznete v příloze této zprávy.

      Potvrzení vyplněné žádosti je možno ve škole v mimořádných úředních hodinách v kanceláři ředitelky školy.

      • 11.3. 7:30 do 13.00 hodin.
      • 12.3. 7:30 do 14.00 hodin.
      • 13.3. 7:30 do 12.00 hodin.

      Mimořádné úřední  hodiny pro příští týden budou vypsány v pátek.

      Žádost o ošetřovné

      ----------------------------------------------------

      10.3.2020 !!! Přerušení provozu ZŠ

      Na základě rozhodnutí zřizovatele školy se od zítřka, tj. čtvrtek 12. 3., do odvolání přerušuje provoz MŠ.

      O dalším postupu budete informováni na stránkách.

      -----------------------------------------------------

      8.3.2020 Aktualiazce opatření Koronavirus k 8.3.2020

      Vážení rodiče,

      situace se vyvíjí a aktuálně žádáme všechny rodiče, kteří pobývali v zahraničí, aby tuto informaci sdělili ředitelce prostřednictvím emailu nebo systému Edupage. Stejně tak učiňte, pokud se ve vaší rodině objevili příznaky nemoci. 

      Pokud jste se vrátili z Itálie je třeba bez výjimek dodržet nařízení vlády http://www.mzcr.cz/dokumenty/koronavirus-2019-ncov-informace-pro-obcany_18432_4122_1.html . (tj. spojit se s lékařem a zůstat v karanténě.)

      Provoz školy bude pokračovat za zpřísněných hygienických opatření a situaci budeme i nadále sledovat. Aktivně jsme v kontaktu s krajskou hygienickou stanicí a zřizovatelem a situaci průběžně vyhodnocujeme.

      Nemocné děti, prosím, neposílejte do školy. Stejně tak, při jakémkoliv projevu nemoci žáka, bude třeba jej ponechat doma. 

      Chápeme, že se jedná o obtížnou situaci, ale okolnosti ochrany zdraví našich žáků a rodičů je nejvyšší prioritou. Současně prosíme o zvýšenou míru tolerance a ohleduplnosti. 

      Děkujeme 
      ----------------------------------------------------

      4.3.2020 Informační odkazy týkající se infekčního onemocnění

      http://www.khsstc.cz/obsah/informace-pro-stredocesky-kraj---kontakty_579_1.html

      http://www.mzcr.cz/dokumenty/informace-pro-obcany-v-souvislosti-s-aktualnim-vyskytem-cinskeho-koronaviru-2019_18415_1.html

      ----------------------------------------------------

      2.3.2020 OPATŘENÍ TÝKAJÍCÍ SE KORONAVIRU 

      Vážení rodiče a přátelé školy, 

      vzhledem k vývoji situace kolem koronaviru Vás žádáme o zvýšenou míru tolerance k opatřením, která musíme v zájmu ochrany zdraví přijmout. Předně Vás žádáme o :


      ⦁    Nahlášení  pobytu mimo republiku ředitelce školy (stačí zprávou do systému EDUPAGE), především v případě známek „chřipkových projevů“ v rodině.
      ⦁    V případě, že má dítě oslabenou imunitu či viditelné známky nachlazení, ponechat dítě preventivně doma.
      ⦁    Jsme v kontaktu s krajskou hygienickou stanicí a všechna tato opatření jsou preventivního charakteru.

      současně připojujeme podrobnější informace formou letáku níže.

      Děkujeme za pochopení a těšíme se na Vás po jarních prázdninách.

    • Projekt "Škola v síti"
     • Projekt "Škola v síti"

      Vážení rodiče, síť našich vazeb, kterou budujeme kolem školy tak, abychom pokryli všechny možné potřeby rodičů i žáků, se rozrůstá a tentokráte jsme hrdí, že Vás můžeme informaovat o vzniku občanského sdružení Sousedé pod Kamínkem, které kromě svého vlastního programu pro širokou veřejnost bude pořádat ve spolupráci se školou zájmové kroužky a volnočasové aktivity

      Bližší informace naleznete v brzké době na www.podkaminkem.cz

      Přikládáme pozvánky na dvě první akce:

      10.3. Napříč civilizacemi a zpátky domů (beseda)

      15.3. Burza dětského oblečení a vybavení  

       

  • Kontakty

   • Základní škola a mateřská škola Zlatníky - Hodkovice
   • info@zlataskola.cz
   • 734 441 022
   • Náves sv. Petra a Pavla 41 Zlatníky - Hodkovice, 252 41
   • * Školní družina Tel. : 734 440 664 * Mateřská škola Tel. : 734 319 101 Email : ms@zlataskola.cz *Školní jídelna Tel. : 734 440 666 Email : sj@zlataskola.cz
  • Přihlášení