• Novinky

     • Zápis k předškolnímu vzdělávání

      Vážení rodiče,

      zápis do mateřské školy proběhne v termínu od 6. 5. do 16. 5. 2021, a to výhradně distanční formou, tj. bez přítomnosti rodičů a dětí.

      Přihlášky je možno podávat prostřednictvím stránek školy, v souladu se školským zákonem. Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání bude zpřístupněna na stráchkách školy pod odkazem "elektronická příhláška" od 6.5. 2021 od 8:00 hodin do 16. 5. 2021 do 14.00. Poté bude systém pro příjem přihlášek uzavřen.

      Na základě vyhlášky MŠMT je nutné podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů kromě vyplnění elektronické přihlášky potřeba dodat podepsanou přihlášku do 28. 5. 2021 následujícím způsobem:

      • do datové schránky školy
      • e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!)
      • do schránky školy
      • poštou

      K žádosti je nutné doložit: 

      • kopii rodného listu dítěte
      • potvrzení praktického dětského lékaře o řádném očkování (netýká se předškolních dětí)

      Předpokládaný termín zveřejnění výsledků bude 3. 6. 2021.

      V případě jakýkoliv dotazů pište na info@zlataskola.cz

       

     • Základní škola - návrat žáků

      Od pondělí 12. dubna se začnou učit prezenčně třídy 2., 4. a polovina 1. třídy (seznam žáků Vám zašle paní učitelka).

      Následující týden, tj. od 19. dubna se tedy budou učit 3., 5. a druhá polovina 1. třídy.

      Pro všechny žáky platí, že škola se otvírá v 7:40 hodin. Testování žáků bude probíhat vždy v pondělí a ve čtvrtek. U dětí z 1. - 3. třídy mohou být při testování (v nezbytných případech) přítomni rodiče, kteří pomohou dětem s vlastním testováním. Poté rodiče opouštějí školu. Toto testování bude probíhat v jídelně. Ostatní se testují pod dohledem vyučujících ve svých třídách. Škola se uzavře v 7:50 hodin! Po tomto čase nebude umožněn vstup do budovy.

      Pro online výuku mohou být upraveny rozvrhy - jejich podobu Vám zašlou třídní učitelé.

      Školní družina bude fungovat v normálním provozu, tzn. pro žáky 1. - 3. třídy v době prezenční výuky.

      OBĚDY: V pondělí 12. 4. a v úterý 13. 4. není v provozu školní jídelna, takže děti, které půjdou do ŠD si musí přinést velkou svačinu - studený oběd.

      I nadále bude platit, že je možnost si v době distanční výuky odebírat obědy - poprosím o jejich nahlášení na info@zlataskola.cz

     • NÁVRAT ŽÁKŮ A NĚKTERÝCH DĚTÍ OD 12. 4.

      Vážení rodiče,

       

      od pondělí 12. 4. se vrací některé děti - pouze předškoláci a všichni žáci (rotačně) do škol.

      Pro děti i žáky bude platit, že se budou 2x týdně testovat neinvazijními LePu testy (návod bude zveřejněn ve chvíli, kdy budeme vědět, jaký druh do školy dostaneme).

      Testování nebudou muset absolvovat ti žáci a děti, kteří 

      • prodělali onemocnění COVID-19 a od prvního pozitivního testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní (nutno doložit)
      • mají negativní výsledek POC antigenního testu nebo RT-PCR testu, který nesmí být starší 48 hodin a byl proveden poskytovatelem zdravotních služeb (nutno doložit)

      Školáci nadále budou muset mít po celou dobu docházky ochranu nosu a dýchacích cest.

      Další pokyny budou rozepsány zvlášť pro předškoláky a zvlášť pro školáky během zítřka.

  • Kontakty

   • Základní škola a mateřská škola Zlatníky - Hodkovice
   • info@zlataskola.cz
   • 734 441 022
   • Náves sv. Petra a Pavla 41 Zlatníky - Hodkovice, 252 41
   • * Školní družina Tel. : 734 440 664 * Mateřská škola Tel. : 734 319 101 Email : ms@zlataskola.cz *Školní jídelna Tel. : 734 440 666 Email : sj@zlataskola.cz
  • Přihlášení