• Novinky

     • Online vyučování od 2. 11.

      Vážení rodiče,

      jak jistě z médií již víte, žáci se v pondělí do školy nevrátí.

      Vytvořili jsme nový rozvrh, podle kterého se budeme od pondělí učit. Snažili jsme se o to, abychom zachovali výuku pokud možno s co největší časovou dotací, ale zase nepřetěžovali vaše děti. Vycházeli jsme z Metodického doporučení MŠMT, které školy obdržely v září.

      Od středy bychom dětem umožnili i školní stravování, a to formou vyzvedávání si balíčků s obědem. Na rozdíl od jarních měsíců cena obědů zůstane stejná, zvýšila by se pouze o 10,- Kč na jednorázové nádobí. Proto Vás žádám, kdo bude mít o obědy zájem, abyste si v Edupage přihlásili jejich odběr. Nebude možné si obědy vybírat podle jídelníčku - buď dítě bude chodit na obědy nebo ne. Obědy se budou vydávat ve škole od 12 do 13 hodin z okna 5. třídy.

      Znovu připomínám možnost zapůjčení školního tabletu.

      Veškerou komunikaci s učiteli, prosím, řešte přes Edupage. Pokud byste potřebovali něco neodkladného, škola bude přístupná každé pondělí od 9.00 - 12.00 hodin.

       

     • Online výuka od 19. 10.

      Vážení rodiče,

      od příštího pondělí přecházíme na online výuku přes Jitsi Meet tak, jak tomu bylo v jarních měsících. Abychom děti zatěžovaly postupně, začneme bez úpravy rozvrhu 2 hodinami denně s tím, že budeme začínat v 9 hodin ráno. Učit se budeme matematiku a češtinu - od 2. třídy se jedná víceméně o opakování a kontrola zadaných úkolů, případně dovysvětlení. První třída bude pokračovat podle vlastního plánu.

      Kromě této aktivity bude v úterý a čtvrtek otevřen nový online klub - Čtenářský klub + mimoškolních aktivit, kde budou kolegyně ze školní družiny číst a potkávat se s dětmi.

      Stále doufáme, že se jedná o dočasné uzavření a že po prázdninách se se všemi dětmi potkáme ve škole.

      Pokud by uzavření mělo pokračovat i po podzimních prázdninách, budeme pokračovat online výukou podle upraveného školního rozvrhu v plném rozsahu tak, jak jsme to již praktikovali na jaře. 

     • Ošetřovné

      Vážení rodiče,

      škola nebude zákonným zástupcům potvrzovat formulář o uzavření školy, bude to nahrazeno Vaším čestným prohlášením. 

       

     • Jak to teď bude dál?

      Vážení rodiče,

      sice s posledním rozhodnutím vlády nesouhlasím, ale s účinností od zítřejšího dne, tj. 14. 10. 2020  do 1. 11. 2020  je zakázána přítomnost žáků ve škole.

      Pro tyto dny jsme žákům připravili samostatnou práci formou procvičování, pro 1. třídu i instruktážní videa s pracovními listy. Pokud by žáci potřebovali cokoli vysvětlit, je možné se přes Edupage domluvit na online konzultacích s vyučujícími.

      Stále věřím, že toto opatření skončí v neděli 1. 11. 2020 a v pondělí 2. 11. se opět všichni uvidíme ve škole.

     • Slovo ředitelky školy

      Začal nám další měsíc.

      Po hektickém začátku školního roku, kdy se opatření vlády měnila ze dne na den, se situace trochu uklidnila.

      První měsíc jsme jak v mateřské, tak i v základní škole, zvládli bez problémů. Mám radost, že jsme září, na rozdíl od některých školek nebo škol, nemuseli omezovat provoz či zavírat. Určitě k tomu přispěla i opatření, která jsme přijali nad rámec celostátně vyhlášených omezení..

      Tento týden jsme do všech tříd pořídili nové čističky vzduchu s ionizátorem, takže ve škole při vyučování mohou zdraví žáci (tzn. bez rýmy) být bez roušek. Netýká se to přestávek, kdy jsou žáci ve větším kontaktu a nemohou dodržovat doporučené rozestupy. 

      Nadále jedeme dle zavedených opatření, jak hygienických, tak i bezpečnostních, abychom v co nejmenší míře eliminovali možnost nákazy. Všem nám je ale přesto jasné, že chvíle, kdy se nějaký pozitivní případ vyskytne, ať ve školce nebo škole, nastane. Je jenom otázka, kdy to bude.

      Tato nemoc si nevybírá a může postihnou kohokoli z nás, proto bych Vás chtěla touto cestou požádat o Váš racionální přístup k lidem, kteří touto nemocí onemocní. Musíme si uvědomit, že tato nemoc tu s námi už asi bude a stane se součástí našeho života. Nikdo tuto nemoc nechceme nějak zlehčovat, ale nesmíme podléhat zbytečné panice.

  • Kontakty

   • Základní škola a mateřská škola Zlatníky - Hodkovice
   • info@zlataskola.cz
   • 734 441 022
   • Náves sv. Petra a Pavla 41 Zlatníky - Hodkovice, 252 41
   • * Školní družina Tel. : 734 440 664 * Mateřská škola Tel. : 734 319 101 Email : ms@zlataskola.cz *Školní jídelna Tel. : 734 440 666 Email : sj@zlataskola.cz
  • Přihlášení