• Projekty

     • Čtenářské a jazykové kompetence ve Zlatníkách


     • Na základě Výzvy č. 56 MŠMT v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost jsme vytvořili projekt „Čtenářské a jazykové kompetence ve Zlatníkách ". Projekt byl MŠMT přijat. Získali jsme dotaci v celkové výši 
      463 296,00 Kč, z níž budeme moci uhradit nákup knih na podporu zavedení Čtenářských dílen do vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura, jazykově vzdělávací pobyt v zahraničí pro 10 žáků, zlepšit jazykové kompetence pedagogů a podpořit profesní rozvoj pedagogů cizího jazyka, matematiky, přírodovědných a technických předmětů.

       

      Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost - Výzva č. 56

      Název projektu: Čtenářské a jazykové kompetence ve Zlatníkách 

       

      V rámci projektu se nám podařilo:

      • vyslat 10 žáků na zahraniční jazykové pobyt s intenzivní výukou angličtiny doplněný o pobyt v rodinách a s intenzivním kulturně-poznávacím programem.
      • vyslat 2 pedagogy na renomovaný zahraniční odborný kurz rozvoje odborných dovedností v OXFORDU zaměřený na shadowing
      • vyslat 1 pedagoga na renomovaný intenzivní kurz angličtiny v OXFORDU 
      • vyslat 1 pedagoga na renomovaný kurz angličtniny a metod její praktické výuky v OXFORDU
      • doplnit školní knihovnu o 207 knih pro práci v rámci čtenářských dílen tak, aby mohla třída pracovat společně s textem
      • vytvořit 4 tématické plány pro výuku čtenářských dílen pro 2.-5. ročník a otestovat 2x2x6 čtenářských dílen v praxi. Knihy i obsah čtenářských dílen byl volen tak, aby zapadal do kontextu moderního pojetí výuky a zohledňoval současný zájem žáků tak, aby je nejen učil práce s textem, ale i motivoval číst. 

       op_vk_plakat_01_barva.pdf
  • Kontakty

   • Základní škola a mateřská škola Zlatníky - Hodkovice
   • info@zlataskola.cz
   • 734 441 022
   • Náves sv. Petra a Pavla 41 Zlatníky - Hodkovice, 252 41
   • * Školní družina Tel. : 734 440 664 * Mateřská škola Tel. : 734 319 101 Email : ms@zlataskola.cz *Školní jídelna Tel. : 734 440 666 Email : sj@zlataskola.cz
  • Přihlášení